Wie is Dimensus?

Dimensus is een onderzoeksbureau en helpt opdrachtgevers bij het vinden van passende antwoorden op hun beleidsvraagstukken op het brede maatschappelijke werkterrein.

Dimensus en Companen zijn partners en werken samen door hun krachten in onderzoek te bundelen om een goede dienstverlening mogelijk te maken.

Is Dimensus wel te vertrouwen?

Dimensus is lid van MOA, een vereniging van bedrijven en instellingen die zich o.a. bezighouden met markt en beleidsonderzoek. Wij voldoen aan de eisen die MOA voorschrijft aan het Fair Data keurmerk. Door het lidmaatschap van MOA en door de internationale gedragscode voor marktonderzoek (beschreven door ESOMAR) in acht te nemen, wordt Uw privacy beschermd.

Waarom verrichten wij onderzoek?

Verschillende opdrachtgevers schakelen ons in om een passend antwoord te vinden op een vraag die zij hebben. Ons onderzoek wordt vooral gebruikt ter ondersteuning van beleid en/of bedrijfsvoering.

Ben ik verplicht mee te werken aan jullie onderzoek?

Nee, U bent niet verplicht uw medewerking te verlenen. Wij sturen U een uitnodiging met het verzoek tot medewerking, waardoor U de gelegenheid krijgt uw mening anoniem en vertrouwelijk te uiten.

Waarom zou ik meewerken aan jullie onderzoek?

Door medewerking te verlenen aan ons onderzoek en uw mening, ervaringen en bevindingen te delen, stelt U ons in staat de besluitvorming beter af te stemmen op de wensen van inwoners of klanten.

Hoe komen jullie aan mijn gegevens?

In de meeste gevallen doen wij onderzoek voor de gemeente waarin U woont. Dit betekent dat ons onderzoek het algemeen belang dient. In die gevallen heeft de gemeente uw gegevens aan ons verstrekt.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens puur en alleen om U aan te schrijven en/of te bellen met het verzoek tot medewerking aan ons onderzoek. Nadat wij iedereen hebben benaderd met het verzoek tot medewerking, worden uw naam en adresgegevens verwijderd. Uw leeftijd, geslacht en wijk, buurt of dorp worden behouden en anoniem verwerkt.

Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens anoniem worden verwerkt?

Nadat wij iedereen hebben benaderd en verzocht mee te werken aan ons onderzoek, verwijderen wij alle naam- en adresgegevens. Wij zorgen ervoor dat de gegevens, die U aan ons verstrekt omwille van het onderzoek, nooit te herleiden zijn tot U als individu. Met ons onderzoek proberen wij namelijk niet de vraag te beantwoorden; ‘wie zegt het?’, maar de vragen; ‘wat zegt men?’ en ‘waarom zegt men het?’.

Hoe kan ik mij op mijn rechten beroepen?

Volgens de wet is de partij die uw gegevens verstrekt omwille van onderzoek verantwoordelijk voor de rechten van U als betrokkene. In de meeste gevallen is dit de gemeente waarin U woonachtig bent. Zij bepalen of U een beroep kan doen op Uw rechten. Dimensus kan een dergelijk verzoek niet beoordelen, slechts respecteren.