Woonwaardemodel

Een nieuwe woning, binnen een nieuwe wijk of transformatieproject, is voor velen een ideaalbeeld. De mogelijkheid om de woning vanaf de (ver)bouw naar de eigen hand te zetten en naar eigen voorkeur aan te kleden, is voor nieuwe bewoners dan ook zeer aantrekkelijk. Echter, deze nieuwe woning staat vaak in een buurt die nog geen buurt is. Bewoners kennen elkaar nog nauwelijks en het duurt lang voor er een gemeenschap ontstaat.

Het Woonwaarde-model zorgt ervoor dat toekomstige bewoners al vanaf de start van het ontwikkeltraject samen werken aan hun toekomstige woonbuurt in co-creatie met de gemeente en de ontwikkelaar. Door een combinatie van onderzoek, gebiedspromotie en –communicatie en vooral het sámen nadenken over de gewenste woning in een passende omgeving, wordt gewerkt aan een toekomstbestendige woonbuurt. Een eigen buurt waar mensen zich vanaf de overhandiging van de sleutels van hun nieuwe woning thuis voelen en hun buren kennen. Waarin woonkwaliteit en kwaliteit van de leefomgeving voldoen aan de wensen van de bewoners. Door kortom ‘woonwaarde’ te creëren voor kleine, middelgrote en grote woningbouwprojecten, een win-win voor uw gemeente, ontwikkelaars/bouwers en vooral de toekomstige bewoners.

In drie stappen naar gericht resultaat
Het Woonwaarde-model is opgebouwd uit 2 of 3 stappen die leiden tot resultaten, waarmee u direct aan de slag kunt gaan. Uiteraard is het mogelijk om tussen de stappen te evalueren en te bepalen of het zinvol is de 2e of 3e stap ook uit te voeren of dat de 1e stap overgeslagen kan worden, omdat deze gegevens al bekend zijn.

Stap 1. Lokale scan: hoe werkt de woningmarkt
Welke doelgroep(en) is/zijn kansrijk? Dat is de eerste vraag. Door het in kaart brengen van recente verhuisbewegingen, de demografie in uw gemeente en de directe omgeving, verhuur- en verkoopcijfers, regionale nieuwbouw-ontwikkelingen, een analyse van de locatie en de directe omgeving en enkele gesprekken met sleutelfiguren op woningmarktgebied maken wij een eerste analyse van de concurrentiepositie van de locatie en kansrijke doelgroepen: Wie wil momenteel verhuizen en waarom? Zouden ze op uw (her)ontwikkel-locatie willen wonen? Op deze manier bieden wij de eerste kaders om gericht de volgende stappen te kunnen zetten.

Stap 2. Juiste positionering en inventarisatie woonwensen
Welke wensen zijn er bij de verschillende doelgroepen ten aanzien van hun nieuwe woning én woonomgeving? Binnen de eerste kaders en vastgestelde kansrijke doelgroep(en) wordt uw locatie met een onderscheidende marketing/communicatiestrategie gepositioneerd. Via verschillende communicatiekanalen en –middelen (passend bij uw project) worden potentiële bewoners benaderd en bereikt om relevante marktkennis in te winnen. Naast deze communicatie van de ‘woonbeleving’, worden de geïnteresseerden opgeroepen mee te denken over uw woonlocatie. Via een vragenlijst, die op maat voor uw locatie wordt ontwikkeld, vragen wij naar de wensen ten aanzien van de woning én de woonomgeving: ‘Waar willen mensen wonen en vooral hoe?’ Het resultaat biedt u optimaal inzicht om per doelgroepen woningen te ontwikkeling die beter aansluiten op hun specifieke wensen, om een buurt met samenhang te ontwikkelen, om een project te realiseren waarbij kopers zich van het begin tot het eind betrokken voelen. Kortom, inzicht om te komen tot een duurzame toekomstbestendige woonlocatie.

Stap 3. Invulling woonvoorkeuren en werken aan “community”
Wie willen hier nu echt wonen en hoe? Dat is uiteindelijk de belangrijkste vraag in deze laatste fase van het Woonwaarde-model. Tijdens bijeenkomsten met geïnteresseerden uit de tweede stap, wordt de concrete invulling van uw locatie verder verdiept. Met behulp van voorbeelden wordt geïnventariseerd welke waarde de verschillende doelgroepen hechten aan onder andere de verschillende kenmerken van de nieuwe woning, de woonomgeving en welke prijs men hier eigenlijk voor wil betalen. Naast concrete leads, zorgt deze aanpak voor ontmoetingen. Ontmoetingen met toekomstige bewoners, waardoor in deze fase reeds een community ontstaat. Een nieuwe woonwijk die samen met alle bewoners wordt gemaakt. Betrokkenheid die straks zorgt voor een goede onderlinge verstandhouding en samenhang in deze nieuwe woonwijk. Het Woonwaarde-model begint bij de wensen van uw toekomstige bewoners, wat resulteert in een duurzame invulling op maat!

Terug naar onze producten