WMO Cliëntervaringsonderzoek

Wij bieden u onderzoek op maat waarbij wij naast het verplichte deel van de vragenlijst afhankelijk van uw wensen en behoeften aanvullende vragen in de vragenlijst op kunnen nemen. Ook kunt u ervoor kiezen om een aanvullend kwalitatief onderzoek uit te voeren. Hierbij gaan wij in gesprek met de cliënten om te achterhalen welke ervaringen men heeft, wat het effect is van de ondersteuning en waar men tegenaan loopt in het kader van de ondersteuning.

Zowel in de Wmo als in de Jeugdwet is opgenomen dat gemeenten jaarlijks de ervaringen van cliënten moeten onderzoeken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Er wordt onder andere ingegaan op huishoudelijke hulp, vervoervoorzieningen, woningaanpassingen en de regiotaxi.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft hiervoor vragenlijsten opgesteld. Een deel van de vragen is verplicht, een deel optioneel. Dankzij deze standaard verplichte vragenlijst is het goed mogelijk de resultaten van het Wmo Cliëntervaringsonderzoek te vergelijken tussen gemeenten en regio’s. Daarnaast verzorgen wij de aanlevering van de gegevens bij het ministerie van VWS.

Dankzij deze inzichten kunt u de maatschappelijke ondersteuning verbeteren en kunnen cliënten zo een kwalitatief beter leven leiden.

Terug naar onze producten