Gemeente Beleidsmonitor Veiligheid en Leefomgeving

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe leef- en woonomgeving. De vernieuwde GBM Veiligheid en Leefomgeving sluit hiermee aan op actuele beleidsthema’s als slachtofferschap, participatie, zelfredzaamheid en burgerinitiatief en herbergt daarnaast de belangrijkste vragen uit de voormalige Veiligheidsmonitor. De GBM is in het verleden samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- en / of buurtniveau.

De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijvoorbeeld dienstverlening, afvalinzameling, WMO, woningbehoefte). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet en is maatwerk altijd mogelijk.

Wij hebben de GBM Veiligheid en Leefomgeving onder andere uitgevoerd voor de gemeenten Oosterhout, Breda, Ede, Utrecht, Zeist, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert.

De uitkomsten van de GBM Veiligheid en Leefomgeving kunnen gebruikt worden in het kader van Waarstaatjegemeente.nl. Dimensus voldoet aan de kwaliteitseisen van KING.

Terug naar onze producten