Gemeente Beleidsmonitor Sociale Kracht

De Monitor Sociale Kracht is in 2015 als pilot uitgevoerd in de gemeente Houten en wordt nu tevens uitgevoerd in alle U10-gemeenten en andere gemeenten in Nederland. De insteek van de monitor is de veronderstelling dat de Sociale Kracht van burgers wordt bepaald door zeven componenten.

De zeven componenten hebben betrekking op enerzijds de persoonlijke kenmerken van de burger (individuele zelfredzaamheid, participatie, mate van (niet-) eenzaamheid en financiële zelfredzaamheid) en anderzijds de omgeving waarin de burger woont (sociale samenhang in de buurt, beleving van leefbaarheid en beleving van veiligheid). Door deze zeven componenten is de Monitor Sociale Kracht een beleidsinstrument waarmee burgers, die specifieke persoonlijke kenmerken hebben en woonachtig zijn in een bepaalde wijk, buurt of kern, gesignaleerd kunnen worden. 

Model sociale kracht indicatoren

Het signaleren van burgers wordt mogelijk door het opstellen van indicatoren. Deze indicatoren zijn, met behulp van gevalideerde vragen, op een schaal van 0 tot 10 geformuleerd. Hoe hoger de waarde, hoe beter iemand scoort op de desbetreffende component. De kracht van de indicatoren is dat deze vooral een relatieve waarde hebben (en dus geen rapportcijfers zijn) en een signalerende functie vervullen. De signalerende functie komt tot stand door het mogelijk maken van vergelijkingen tussen doelgroepen, in gebieden en in de tijd. De Sociale Kracht score en de scores van de zeven onderliggende componenten laten zien welke doelgroepen minder of meer scoren dan gemiddeld in uw gemeente en in welke wijk, buurt of kern zij woonachtig zijn. Zo kan uw gemeente doelgericht te werk gaan bij het uitvoeren van wijkgerichte beleidsvoering!

Terug naar onze producten