Terug naar onze projecten

Evaluatie Stichting Geynwijs

Geynwijs – evaluatie van de sociale kaart van Nieuwegein

Stichting Geynwijs is de nieuwe vraagbaak voor alle inwoners van Nieuwegein met vragen over participatie, welzijn, wonen en zorg. Er bestaat behoefte aan inzicht in en actuele informatie over het verloop van de verschillende transities, zoals de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. In opdracht van de gemeente Nieuwegein voerde Dimensus een evaluatie uit onder inwoners en professioneel betrokkenen. Hoe vinden zij dat het opstartjaar is verlopen, welke bijdrage is geleverd aan de doelstellingen en vooral ook: wat zijn de ervaringen van de inwoners van Nieuwegein?

zorg en welzijn
2016
Stichting Geynwijs
662

Het onderzoek is verdeeld in twee fases uitgevoerd. De focus lag op de effecten voor de inwoners van Nieuwegein (fase 1) en het behalen van de doelstellingen van de brede toegang (tot zorg, welzijn etc.) via Geynwijs (fase 2). De professioneel betrokkenen hebben we in fase 1 gevraagd te redeneren vanuit het perspectief van de inwoners, in fase 2 zijn de vragen beantwoord vanuit het perspectief van hun professionele betrokkenheid.

Er zijn steekproefsgewijs enquêtes gehouden onder de inwoners van Nieuwegein, inwoners die contact hebben gehad met Stichting Geynwijs (of aangesloten professionals) en onder professionals en vrijwilligers van organisaties die samenwerken met Geynwijs. 

Vervolgens zijn met een aantal inwoners en professionals verdiepende gesprekken gevoerd om de resultaten verder in te kleuren. Zo is ingezoomd op knelpunten die uit de enquêtes naar voren kwamen op basis waarvan verbeterpunten zijn geformuleerd. Deze punten zijn aangevuld met meldingen en suggesties die binnenkwamen bij een aantal (politieke) fracties van de gemeente, voor zover deze beschikbaar waren.  De informatie uit deze meldingen bleek sterk vergelijkbaar met de informatie die we uit de verdiepende gesprekken hebben gehaald.

We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen die dit onderzoek bij Stichting Geynwijs (www.geynwijs.nl) mogelijk maakt en hebben vertrouwen in de resultaten.

Wilt u meer informatie over dit project of andere zaken? Neem dan contact op met Dimensus via info@dimensus.nl of telefonisch op 076 - 515 03 04.


Link delen

zorg en welzijn
2016
Stichting Geynwijs
662

Alle projecten

Op dit moment bevat ons archief 595 projecten van 195 opdrachtgevers.
U kunt zoeken op werkveld, opdrachtgever en jaartal.