Terug naar onze projecten

Ondernemersenquête Roosendaal

De gemeente Roosendaal hecht sterke waarde aan het ontwikkelen van stimulerend economisch beleid dat aansluit bij de behoefte van lokale ondernemers. Reden voor de gemeente Roosendaal om te onderzoeken hoe tevreden ondernemers zijn over dienstverlening van de gemeente en het ondernemersklimaat in Roosendaal.

De gevalideerde ondernemerspeiling van KING vormt de basis voor ons onderzoek onder ondernemers in uw gemeente.  Dit heeft tot voordeel dat uw gemeente de onderzoekresultaten kan benchmarken. Oók vinden gedragen resultaten sneller invoer in de praktijk. Op waarstaatjegemeente.nl kunnen cijfers worden vergeleken, zodat een goed en betrouwbaar beeld ontstaat van het ondernemersklimaat en de dienstverlening van uw gemeente.

 

bedrijven en voorzieningen
2015
Gemeente Roosendaal
625

De ondernemerspeiling focust op het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, het economisch beleid en het vestigingsklimaat. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kunnen aanvullende vragen worden opgenomen in de ondernemerspeiling. Aanvullend onderzocht Dimensus onder andere de ervaring van ondernemers met de gemeentelijke regelgeving en lasten, hun oordeel over de bedrijfsomgeving en de staat van de openbare ruimte en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeente.

Naast een opgeleverde rapportage heeft Dimensus tevens een workshop met de lokale ondernemers begeleid. Deze gezamenlijke interpretatie van onderzoeksresultaten leverde nieuwe inzichten op voor zowel gemeente als ondernemers. Speerpunten zijn in kaart gebracht en de komende periode zal worden gewerkt aan het uitwerken van concrete oplossingen.


Link delen

bedrijven en voorzieningen
2015
Gemeente Roosendaal
625

Alle projecten

Op dit moment bevat ons archief 595 projecten van 195 opdrachtgevers.
U kunt zoeken op werkveld, opdrachtgever en jaartal.