Terug naar onze projecten

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015

In het najaar van 2015 voert Dimensus de tweejaarlijkse Gemeentelijke Beleidsmonitor (GBM) uit, in opdracht van en in nauwe samenwerking met de gemeenten Breda, Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Baarle-Nassau, Alphen Chaam en Zundert. Met behulp van de GBM kunnen we de beleving, beoordeling en behoeften van bewoners in kaart brengen ten aanzien van hun woonomgeving. Verschillende onderwerpen komen aan bod, maar de nadruk ligt op de woon- en leefomgeving, veiligheid en de sociale kwaliteit. De GBM meet dus meer dan alleen de veiligheidsbeleving van burgers en zoomt ook in op wat burgers voor de buurt en voor elkaar kunnen en willen doen.

Het gevoel van veiligheid in een wijk of buurt is ook groter als er meer sociale samenhang is. Tegelijkertijd kan worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden in het kader van de nieuwe Wmo 2015. 

leefbaarheid en veiligheid
2015
Gemeenten Breda, Oosterhout, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert
629

In de module veiligheid en leefomgeving worden de volgende thema’s onderzocht: leefbaarheid van een buurt, betrokkenheid bij de buurt, burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk, beleving van buurtproblemen, veiligheidsbeleving, relatie tussen de gemeente en haar inwoners. De module , wonen en verhuizen zoomt in op de tevredenheid ten aanzien van de gehuurde of koopwoning en eventuele verbouw- of verhuisplannen en redenen hiervoor. De module sociale kracht onderzoekt de zelfredzaamheid , de participatie en sociale contacten van inwoners op buurt en/of wijkniveau. De enquêteresultaten worden gebruikt om te bekijken wat de diverse gemeenten nog meer kunnen doen om de wijken en buurten veiliger en leefbaarder te maken en hoe de sociale kracht kan worden benut en bevorderd.

In totaal zijn zo’n 30.000 inwoners in politiedistrict de Baronie  (gemeenten Breda, Alphen-Chaam, Gilze-Rijen, Baarle Nassau, Oosterhout, Geertruidenberg, Drimmelen en Zundert)  uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. In de U-10 regio en in Ede is men gestart met de GBM. De enquêteresultaten worden in het voorjaar van 2016 openbaar gemaakt. Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Hans Verhorst, senior onderzoeker bij Dimensus.


Link delen

leefbaarheid en veiligheid
2015
Gemeenten Breda, Oosterhout, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert
629

Alle projecten

Op dit moment bevat ons archief 595 projecten van 195 opdrachtgevers.
U kunt zoeken op werkveld, opdrachtgever en jaartal.