Terug naar onze projecten

Evenementenmonitor Heerlen

Voor de gemeente Heerlen ontwikkelden wij de evenementenmonitor. De gemeente Heerlen profileert zich als evenementenstad. Jaarlijks worden talrijke kleine en grote evenementen georganiseerd in en om de stad. Voor een aantal van deze evenementen verleent de gemeente subsidie, waarvoor verschillende criteria worden gehanteerd. De evenementenmonitor is geïnitieerd om te onderzoeken of de gesubsidieerde evenementen in voldoende mate aan de gestelde criteria voldoen en om meer inzicht te bieden in de effecten van evenementen in Heerlen.

recreatie en toerisme
2015
Gemeente Heerlen
633

De informatie uit de monitor moet uiteindelijk de basis vormen voor gefundeerde keuzes in toekomstig beleid. De monitor levert onder andere bruikbare informatie over het aantal bezoekers, hun bestedingen en hun waardering.

 

Het onderzoek naar de evenementen in 2015-2016 heeft betrekking op 13 evenementen, de belangrijkste in het komend evenementenjaar. Het zijn jaarlijkse evenementen, de meeste rondom muziek, dans en sport. IBE (International Breakdance Event in augustus vormt de start van het onderzoek, dat uiteindelijk wordt afgesloten met Parkcity Live in juni en de Raboronde eind juli of begin augustus 2016. Het onderzoek bestaat uit een kwalitatief en kwantitatief deel.


Link delen

recreatie en toerisme
2015
Gemeente Heerlen
633

Alle projecten

Op dit moment bevat ons archief 595 projecten van 195 opdrachtgevers.
U kunt zoeken op werkveld, opdrachtgever en jaartal.