Terug naar onze projecten

Monitor Sociale Kracht

Om gemeenten handvatten te bieden voor het activeren van de eigen- en samenkracht van burgers heeft Dimensus Beleidsonderzoek, samen met Lokaal Centraal, de Monitor Sociale Kracht ontwikkeld. Lokaal Centraal levert aan de hand van de resultaten van het onderzoek, concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar de gemeente direct mee aan de slag kan. 

De gemeente Houten is bij de ontwikkeling van de Monitor Sociale Kracht pilotgemeente geweest voor de regio. De monitor wordt nu ook in een groot aantal regiogemeenten uitgevoerd zodat zij straks ten opzichte van elkaar kunnen worden gepositioneerd. Dit biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren. 

zorg en welzijn
2015
Gemeente Houten
598

Om informatie over de sociale kracht van een buurt te verkrijgen, doet Dimensus onderzoek op wijkniveau. Zo kan gericht worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden. Zo is elke gemeente in staat om gericht(er) initiatieven te faciliteren en toe te werken naar een meer natuurlijke vorm van participatie waar deze wenselijk is. 

 

Dit onderzoek kan afzonderlijk plaatsvinden of in een breder kader worden geplaatst. Zo voeren wij momenteel de GemeenteBeleidsmonitor uit, in opdracht van en in nauwe samenwerking met veertien gemeenten. Ook in deze monitor is het mogelijk te onderzoeken in hoeverre inwoners kunnen en willen bijdragen aan de sociale kwaliteit van buurten en wijken. Een aantal gemeenten maakt hiervan reeds gebruik. De GBM is ontwikkeld in samenwerking met de gemeenten Oosterhout en Breda.

De Monitor Sociale Kracht en het bijbehorend tabellenboek zijn te downloaden: www.houten.nl/burgers/cultuur-en-vrije-tijd/feiten-en-cijfers/monitor-sociale-kracht/


Link delen

zorg en welzijn
2015
Gemeente Houten
598

Alle projecten

Op dit moment bevat ons archief 595 projecten van 195 opdrachtgevers.
U kunt zoeken op werkveld, opdrachtgever en jaartal.