Monitor Sociale Kracht 16/12/2015|Projecten

Om informatie over de sociale kracht van een buurt te verkrijgen, doet Dimensus onderzoek op wijkniveau. Zo kan gericht worden bepaald welke kwetsbare groepen een buurt of wijk kent en wat er nodig is om de dienstverlening voor deze groepen in de gemeente op peil te houden. Zo is elke gemeente in staat om gericht(er) initiatieven te faciliteren en toe te werken naar een meer natuurlijke vorm van participatie waar deze wenselijk is. 

 

Bekijk het project

Evenementenmonitor Heerlen16/03/2016|Projecten

De informatie uit de monitor moet uiteindelijk de basis vormen voor gefundeerde keuzes in toekomstig beleid. De monitor levert onder andere bruikbare informatie over het aantal bezoekers, hun bestedingen en hun waardering.

 

Bekijk het project

Gemeentelijke Beleidsmonitor 2015 19/07/2016|Projecten

In de module veiligheid en leefomgeving worden de volgende thema’s onderzocht: leefbaarheid van een buurt, betrokkenheid bij de buurt, burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk, beleving van buurtproblemen, veiligheidsbeleving, relatie tussen de gemeente en haar inwoners. De module , wonen en verhuizen zoomt in op de tevredenheid ten aanzien van de gehuurde of koopwoning en eventuele verbouw- of verhuisplannen en redenen hiervoor. De module sociale kracht onderzoekt de zelfredzaamheid , de participatie en sociale contacten van inwoners op buurt en/of wijkniveau. De enquêteresultaten worden gebruikt om te bekijken wat de diverse gemeenten nog meer kunnen doen om de wijken en buurten veiliger en leefbaarder te maken en hoe de sociale kracht kan worden benut en bevorderd.

Bekijk het project

Parkeeronthaal Zeeuwse Kust 201517/09/2015|Projecten

De enquêteurs van Dimensus hebben met name in augustus maar ook in september op vooraf vastgestelde tijden en parkeerplaatsen gewerkt. Door respondenten ook potentiële winnaars te maken van een weekend Zeeland waren deelnemers – hoewel “bepakt en bezakt” en ook met kinderen – veelal toch bereid hun medewerking te verlenen. In totaal zijn 1000 enquêtes afgenomen om een goed beeld te verkrijgen van behoeften en wensen van gebruikers.

Bekijk het project

Alumnionderzoek Avans Breda en UU: 19/07/2016|Projecten

Niet alleen komt het contact met alumni ten goede aan de kwaliteit van de opleiding en kan het de aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren. Zij kunnen meer betekenen! Alumni kunnen een rol spelen door ervaringen te delen in gastcolleges en studenten te begeleiden in het proces van hun studiekeuze. Daarnaast beschikken alumni over een netwerk, waarbij zij huidige studenten van dienst kunnen zijn bij het vinden van een afstudeerplek, stage of zelfs een baan! Zo dragen alumni ook al snel bij aan de profilering en reputatie van de opleiding.

Bekijk het project

Ondernemersenquête Roosendaal16/12/2015|Projecten

De ondernemerspeiling focust op het functioneren van de gemeente op vijf onderwerpen: (digitale) dienstverlening, lokale regel- en lastendruk, de relatie ondernemer-gemeente, het economisch beleid en het vestigingsklimaat. Afhankelijk van de onderzoeksvraag kunnen aanvullende vragen worden opgenomen in de ondernemerspeiling. Aanvullend onderzocht Dimensus onder andere de ervaring van ondernemers met de gemeentelijke regelgeving en lasten, hun oordeel over de bedrijfsomgeving en de staat van de openbare ruimte en de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de gemeente.

Bekijk het project

Evaluatie Stichting Geynwijs26/07/2016|Projecten

Het onderzoek is verdeeld in twee fases uitgevoerd. De focus lag op de effecten voor de inwoners van Nieuwegein (fase 1) en het behalen van de doelstellingen van de brede toegang (tot zorg, welzijn etc.) via Geynwijs (fase 2). De professioneel betrokkenen hebben we in fase 1 gevraagd te redeneren vanuit het perspectief van de inwoners, in fase 2 zijn de vragen beantwoord vanuit het perspectief van hun professionele betrokkenheid.

Bekijk het project

Alle projecten

Op dit moment bevat ons archief 595 projecten van 195 opdrachtgevers.
U kunt zoeken op werkveld, opdrachtgever en jaartal.