Over Dimensus

Wie is Dimensus?

DIMENSUS is specialist in beleidsondersteunend én -activerend onderzoek. Wij bieden niet alléén cijfers en getallen; essentieel om onderbouwd en afgewogen beleid te ontwikkelen, uitvoeren en evalueren. Ook nemen wij werk uithanden door samen met (semi)overheden en corporaties op zoek te gaan naar de wijze waarop beleid efficiënt en effectief kan worden geïmplementeerd.

Dimensus Beleidsonderzoek biedt producten op maat die zijn ontwikkeld voor én in samenspraak met beleidsmakers! Op wijk- en/of buurtniveau maken wij inzichtelijk waar zich welke problemen bevinden en bovenal waar kansen liggen; op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kwaliteit, maar ook op andere beleidsterreinen. En natuurlijk kijken we kritisch naar budgetten; door waar mogelijk onderzoeken samen te voegen of gemeenten te faciliteren gezamenlijk op te trekken. Kortom: onderzoek waar u direct mee aan de slag kunt. Zo doen wij dat bij Dimensus!  

 

 

DIMENSUS is opgericht in 2000. Na de inhoudelijke splitsing van STOGO hebben Lilian Bosten en Hans Verhorst de onderzoeksactiviteiten op het gebied van wonen en welzijn verzelfstandigd en voortgezet onder de naam DIMENSUS beleidsonderzoek. 

Door jarenlange ervaring, betrokkenheid bij de thematiek en passie voor het vak, zijn wij een hecht team dat bestaat uit negen medewerkers en een groot aantal veldwerkers onder contract. In 2014 richtte DIMENSUS GEOBAAN Detachering op, dat sociaal geografen en planologen de mogelijkheid biedt werkervaring op te doen. Meer informatie vindt u op www.geobaan.nl

 

Samenwerking

DIMENSUS werkt, indien nodig of gewenst, samen met andere bedrijven met eigen specialistische kennis of vaardigheden. Wij hechten veel waarde aan deze vormen van samenwerking, die voor ons en onze partners vaak een win-win situatie opleveren.

Onze werknemers

Voor het afnemen van enquetes en verwerken van enquetegegevens maken we gebruik van ervaren en gemotiveerde oproepkrachten

Hans VerhorstDr. Hans Verhorst (1959) is mede-oprichter en directeur van DIMENSUS beleidsonderzoek. In 1984 afgestudeerd als sociaal-geograaf aan de Univerisiteit Utrecht, in 1989 bij dezelfde faculteit gepromoveerd op een onderzoek naar de economische functie van stadsvernieuwingsgebieden. In 1988 gestart als projectleider van STOGO onderzoek & advies in Utrecht en vanaf 2000 mede-eigenaar en projectleider van DIMENSUS.
Lilian BostenDrs. Lilian Bosten (1961) is mede-oprichter en directeur van DIMENSUS beleidsonderzoek. In 1986 afgestudeerd als sociaal-geograaf aan de Univerisiteit Utrecht, daarna werkzaam als beleidsmedewerker / onderzoeksmedewerker bij o.a. de provincie Noord-Brabant en de gemeente Utrecht. Vanaf 1990 projectleider van STOGO onderzoek & advies in Utrecht en vanaf 2000 mede-eigenaar en projectleider van DIMENSUS.
Miranda VermeerenWanneer Dimensus een computer zou zijn, dan is Ing. Miranda Vermeeren op zeker de CTRL-toets. Precies daarom maakt zij al vanaf 2005 deel uit van ons team en is zij verantwoordelijk voor het programmeren van enquêtes tot aan het verzamelen van data. Hard lopen doet zij zeker niet alleen in haar vrije tijd!
Wij werken onder andere voor...
Wat bieden wij? of Voor wie werken wij?