Terug naar onze artikelen

GemeenteBeleidsMonitor Peilstok

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

11/11/2014
Hans Verhorst

Om snel kerncijfers te verzamelen over een breed scala aan gemeentelijke beleidsonderwerpen, bestaat naast de GBM Veiligheid en Leefomgeving en de GBM Sociale Kracht ook de GBM Peilstok. De Peilstok is een korte vragenlijst die de gemeente aan de hand van een beperkt aantal vragen, zonder in te zoomen,  de stand van zaken geeft over hoe burgers denken over actuele beleidsonderwerpen, zoals dienstverlening, burgerparticipatie, wonen, afval, (mantel)zorg en verkeer. De uitkomsten geven wethouders en raadsleden op een A4-tje de stand van zaken. Met de Peilstok houdt u vinger aan de pols van de samenleving. De Peilstok is zowel apart als in combinatie met andere onderzoeken uit te voeren.

Van de gemeentelijke overheid wordt verwacht dat er klantvriendelijk geopereerd wordt en dat het beleid zoveel mogelijk aansluit op de wensen en behoeften van de burgers. Het aantal gemeentelijke taken neemt alleen maar toe. Directe informatie vanuit de burgers is van belang om gericht beleid te kunnen voeren en te kunnen aanpassen of bijsturen als dat wenselijk is.  Met de GBM Peilstok biedt DIMENSUS een praktisch en goedkoop instrument om de vinger aan de pols te houden. Burgers geven daarin aan de hand van rapportcijfers of een tevredenheidsschaal een boordeling van de gemeente op de belangrijkste beleidsthema’s. Deze kunnen uiteraard per gemeente verschillen. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

 • gemeentelijke dienstverlening / website / digitale diensten

 • burgerparticipatie / betrokkenheid bij bestuur

 • handhaving / (buurt)preventie

 • jongerenproblematiek / jeugdzorg

 • sport en bewegen

 • cultuurparticipatie

 • vrijwilligerswerk en mantelzorg

 • zorg en welzijn

 • wonen en verhuizen

 • afvalinzameling / zwerfvuil

 • werkgelegenheid / de crisis

De GBM-Peilstok kan samen met andere onderzoeken of apart worden uitgevoerd.

Wilt u meer informatie over de GBM Peilstok? Bel dan met DIMENSUS op het telefoonnummer 076-5150304.


Link delen

11/11/2014
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.