Terug naar onze artikelen

GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

11/11/2014
Hans Verhorst

Met de decentralisaties in de zorg voor de deur ontstaat bij veel gemeenten behoefte aan informatie over de participatie en zelfredzaamheid van hun inwoners. De GBM Sociale Kracht geeft gemeenten inzicht in de sociale kracht van wijken, buurten of kernen en legt vanuit het perspectief van de burgers bloot waar extra inspanningen moeten worden geleverd. KING heeft met ons meegedacht bij het opstellen van de vragenlijst, wat ertoe heeft geleid dat de verkorte versie van “Waar Staat Je Gemeente? integraal is opgenomen. KING ondersteunt de pilot. Samenwerkingspartner Lokaal Centraal levert aan de hand van de uitkomsten een concreet en implementeerbaar beleidsadvies, waar gemeenten direct mee aan de slag kunnen.

De GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht is om verschillende redenen interessant:

  • Zes invalshoeken bepalen de sociale kracht van een wijk of buurt en al deze aspecten komen in de monitor aan de orde: buurtcohesie, participatie en zelfredzaamheid, maar ook leefbaarheid, veiligheid en sociaal-economische status.

  • Meer dan alleen de cijfers De GBM Sociale Kracht biedt naast cijfermatige informatie een verdieping vanuit het perspectief van de bewoners. De monitor brengt in kaart hoe inwoners verschillende aspecten van sociale kracht waarnemen en ervaren. Hierbij wordt niet alleen naar de beperkingen gekeken, maar juist ook naar potenties en de bereidheid van bewoners om iets voor de buurt en de buurtbewoners te doen.

  • Trendmatige vergelijking Een belangrijk kenmerk van de GBM is trendmatige vergelijking in de tijd. Het is voor gemeenten belangrijk om ontwikkelingen te volgen en te kijken of het ingezette beleid ook het gewenste effect heeft. Dit geldt zeker voor de Sociale Kracht.

  • Twee vliegen in één klap  Een aantal vragen uit “Waar Staat Je Gemeente?” is relevant voor de Monitor Sociale Kracht. Omwille van de uniformiteit hebben we daarom de monitor afgestemd met KING.

  • Optimale respons De GBM wordt zowel online, telefonisch als op papier uitgezet voor de meest optimale respons. Zeker als het gaat om het sociale domein is het belangrijk om een zo breed mogelijke afspiegeling te krijgen van de bevolking.

  • Concrete aanknopingspunten voor uw sociale beleid De GBM Sociale Kracht kijkt op wijk-, buurt- of kernniveau naar de sterke en zwakke punten binnen uw gemeente op het gebied van sociale kracht. Hierdoor krijgt de gemeente inzicht in wat men waar moet aanpakken en waar men meer terughoudend op kan treden. Lokaal Centraal levert uw gemeente bovendien een concreet beleidsadvies.  

  • Pilot in Houten. De GBM Sociale Kracht is tot stand gekomen samen met Lokaal Centraal en de gemeente Houten. In november 2014 start in Houten de pilot. De uitkomsten zijn naar verwachting begin 2015 beschikbaar.

Wilt u meer informatie over de GemeenteBeleidsMonitor Sociale Kracht? Bel dan met DIMENSUS op het telefoonnummer 076-5150304.


Link delen

11/11/2014
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.