Terug naar onze artikelen

GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De vernieuwde GBM sluit hiermee aan op actuele beleidsthema's als participatie, zelfredzaamheid en burgerinitiatief en herbergt daarnaast de belangrijkste vragen uit de voormalige Veiligheidsmonitor. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. dienstverlening, afvalinzameling, wmo, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht. In 2015 vinden metingen plaats bij de gemeenten Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert. In de gemeente Houten heeft eerder een pilot Sociale Kracht plaatsgevonden. Voor meer informatie over de GemeenteBeleidsMonitor neemt u contact op met Lilian Bosten via lilian.bosten@dimensus.nl of tel.: 076 5150304.

30/10/2014
Hans Verhorst

De GemeenteBeleidsMonitor (GBM) Veiligheid en Leefomgeving geeft inzicht in de beleving van bewoners van de veiligheid en leefbaarheid in hun directe omgeving. De vernieuwde GBM sluit hiermee aan op actuele beleidsthema's als participatie, zelfredzaamheid en burgerinitiatief en herbergt daarnaast de belangrijkste vragen uit de voormalige Veiligheidsmonitor. De GBM is in 2013 samen met de gemeenten Breda en Oosterhout ontwikkeld vanuit de behoefte aan bondige en gerichte informatie op gemeente-, kern-, wijk- of buurtniveau. De kracht van de GBM is dat de vragenlijst in de basis compact is. Hierdoor ontstaat ruimte om meer beleidsinformatie te vergaren, ook over andere onderwerpen (bijv. dienstverlening, afvalinzameling, wmo, woningbehoefte e.d.). Op deze manier kan het enquête-instrument effectief en efficiënt worden ingezet. In 2013 en 2014 hebben metingen plaatsgevonden bij verschillende gemeenten in met name Noord-Brabant en Utrecht. In 2015 vinden metingen plaats bij de gemeenten Oosterhout, Breda, Baarle-Nassau, Geertruidenberg, Gilze Rijen, Alphen Chaam, Drimmelen en Zundert. In de gemeente Houten heeft eerder een pilot Sociale Kracht plaatsgevonden. Voor meer informatie over de GemeenteBeleidsMonitor neemt u contact op met Lilian Bosten via lilian.bosten@dimensus.nl of tel.: 076 5150304.

De GemeenteBeleidsMonitor Veiligheid en Leefomgeving is om verschillende redenen interessant voor uw gemeente:

  • Ontwikkeld met gemeenten  De GSB Veiligheid, Leefomgeving en Sociale Kracht is opgesteld samen met de gemeenten Breda en Oosterhout. Wij vinden het belangrijk dat de monitor direct aansluit op de informatiebehoeften van gemeenten. 

  • Efficiënt gebruik van het enquête-instrument Doordat de vragenlijst compact is, kan tegen relatief weinig meerkosten veel extra informatie worden verzameld over uiteenlopende actuele beleidsonderwerpen. DIMENSUS heeft hiervoor een groot aantal modules klaarliggen, maar maatwerk is uiteraard mogelijk.

  • Trendmatige vergelijking De GBM heeft vergelijkbaarheid over de jaren heen in een hoog vaandel staan. Het is voor gemeenten belangrijk om te zien hoe de gemeente zich ontwikkelt en waar ingrijpen noodzakelijk is. De GBM Veiligheid en Leefomgeving bevat dan ook voor gemeente relevante vragen uit de (oude) GSB-monitor en Integrale Veiligheidsmonitor, zodat een vergelijking met de eerdere onderzoeken (bijv. IVM2011 en eerder) mogelijk is. Ook zal voor toekomstige metingen de vergelijkbaarheid gewaarborgd zijn.

  • Benchmark, regionale cijfers en bulkvoordeel Door de uniformiteit van de vragenlijst en methodiek is vergelijking mogelijk tussen deelnemende gemeenten. Met een groot aantal gemeenten in West Brabant zijn voorlopige afspraken gemaakt om de GBM L&V in het najaar van 2015 uit te voeren. Hierdoor komen ook regionale cijfers beschikbaar. Als u meedoet in het komend jaar levert u dat efficiëntie en een kostenvoordeel op.

  • Informatie is tijdig beschikbaar U kunt de GBM Veiligheid en Leefomgeving elk moment van het jaar uitzetten, zodat de informatie beschikbaar komt wanneer u het nodig heeft.

  • Optimale respons De GBM wordt zowel online, telefonisch als op papier uitgezet voor de meest optimale respons. Ook als het gaat om het veiligheid en leefbaarheid is het essentieel om een zo breed mogelijke afspiegeling te krijgen van de bevolking. Een online of schriftelijke enquête is niet voldoende om alle groepen te bereiken. Door ook telefonisch te enquêteren wordt een optimale respons bereikt.

Wilt u meer informatie over de GBM Veiligheid en Leefomgeving? Bel dan met DIMENSUS op het telefoonnummer 076-5150304.


Link delen

30/10/2014
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.