Terug naar onze artikelen

Prijsvraag 'Who Cares': Geleen, lokaal voor iedereen!

Staatssecretaris Van Rijn heeft maandag 8 mei de winnaars bekend gemaakt van de eerste ronde van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, selecteerde vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen.

01/06/2017
Hans Verhorst

Staatssecretaris Van Rijn heeft maandag 8 mei de winnaars bekend gemaakt van de eerste ronde van WHO CARES, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, selecteerde vijf teams voor vier locaties in Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen.

Onder de vlag ‘Geleen, lokaal voor iedereen!’ heeft ons multidisciplinaire team de volgende ronde gehaald! Een samenwerking van zorgprofessionals, architecten en sociaal geografen bestaande uit ARCHES architecten BNA, Dimensus beleidsonderzoek, Cor Verhaar Advies en Volontario.

De winnende teams krijgen tot september 2017 de tijd om hun ideeën verder uit te werken. De winnaars van de prijsvraag worden eind oktober bekend gemaakt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

De grote uitdaging voor de wederopbouwwijken is dat de oorspronkelijke netwerken niet meer voldoen. Bewoners worden ouder en minder mobiel, in combinatie met de centralisering van voorzieningen vormt dit één van de grootste bedreigingen voor het welzijn van ouderen. Isolatie dreigt wanneer men teveel obstakels ziet om nog op pad te gaan. Het plan voor Geleen; rollatorcirkels van 300 meter als uitgangspunt voor een nieuwe sociale laag. Zoals ook te lezen in de Volkskrant van 31 mei: de maximale afstand die ouderen met een rollator afleggen is ongeveer 300 meter. Dat beperkt ze in de activiteiten die ze kunnen ondernemen. ‘Geleen, lokaal voor iedereen!’ wil ervoor zorgen dat elke 300 meter ontmoetingsplaatsen zijn. Deze ‘lokalen’ kunnen veel vormen aannemen: een koffiekamer, een bakker met stoeltjes voor de deur of een boom met bankjes. De lokalen zijn een bestemming op zich en bieden een rustpunt onderweg naar andere plekken in de wijk; de rollatorcirkels moeten de afstand tot voorzieningen gevoelsmatig kleiner maken. Wanneer de mobiliteit, tegelijk met de ruimtelijke kwaliteit en sociale samenhang verbetert, groeit de Sociale Kracht. Met een afname van onveiligheid en positieve effecten op de leefbaarheid en vitaliteit als gevolg.

De uitwerking van het plan voor de laatste ronde zal nu vorm gaan krijgen. Dit kan alleen samen met de inwoners van Sittard-Geleen en lokale partijen. We zullen aanwezig zijn in de wijk om het gesprek aan te gaan. Wat leeft er en waar liggen kansen? Waar liggen pijnpunten en wat is er nodig om deze weg te nemen? Van belang is om te weten wat mensen willen en wat ze kunnen en welke ondersteuning daarbij nodig is. Via de ‘Inwoners aan de Slag’ methode worden de eerste antwoorden gezocht. We gaan aan de slag!


Link delen

01/06/2017
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.