Verkadefabriek. Sprekers Peter Boelhouwer en Anne-Jo Visser die hun visie geven op de woningmarkt en nieuwe impulsen voor kwetsbare wijken. En informatie over bijvoorbeeld de bruikbaarheid van big data bij woningmarktonderzoek, de meerwaarde van datavisualisatie en alternatieve onderzoeksaanpakken vanwege enquêtemoeheid. Vanzelfsprekend zorgen wij voor bijpassende tapas en drankjes.

| Dimensus Beleidsonderzoek"> De ideale formatie | Dimensus Beleidsonderzoek
Terug naar onze artikelen

De ideale formatie

U bent van harte uitgenodigd voor een inhoudelijke én lichtvoetige netwerkbijeenkomst op 18 mei . 

Waar zouden we zijn zonder onderzoek? ‘Voorspellen’ wordt steeds gecompliceerder. Nieuwe innovatieve vormen van onderzoek zijn onmisbaar. Dat is precies wat onderzoeksbureau Dimensus en adviesbureau Companen nastreven. Na een soepele formatiefase zijn wij daarom sinds kort partners.

Om onze samenwerking met u te vieren presenteren wij u een menu van workshops in de Verkadefabriek. Sprekers Peter Boelhouwer en Anne-Jo Visser die hun visie geven op de woningmarkt en nieuwe impulsen voor kwetsbare wijken. En informatie over bijvoorbeeld de bruikbaarheid van big data bij woningmarktonderzoek, de meerwaarde van datavisualisatie en alternatieve onderzoeksaanpakken vanwege enquêtemoeheid. Vanzelfsprekend zorgen wij voor bijpassende tapas en drankjes.

16/05/2017
Hans Verhorst

U bent van harte uitgenodigd voor een inhoudelijke én lichtvoetige netwerkbijeenkomst op 18 mei . 

Waar zouden we zijn zonder onderzoek? ‘Voorspellen’ wordt steeds gecompliceerder. Nieuwe innovatieve vormen van onderzoek zijn onmisbaar. Dat is precies wat onderzoeksbureau Dimensus en adviesbureau Companen nastreven. Na een soepele formatiefase zijn wij daarom sinds kort partners.

Om onze samenwerking met u te vieren presenteren wij u een menu van workshops in de Verkadefabriek. Sprekers Peter Boelhouwer en Anne-Jo Visser die hun visie geven op de woningmarkt en nieuwe impulsen voor kwetsbare wijken. En informatie over bijvoorbeeld de bruikbaarheid van big data bij woningmarktonderzoek, de meerwaarde van datavisualisatie en alternatieve onderzoeksaanpakken vanwege enquêtemoeheid. Vanzelfsprekend zorgen wij voor bijpassende tapas en drankjes.

Het programma

13:00  Welkom

13:30  Tapasronde 1

14:00  Keynote: Peter Boelhouwer

Hoog tijd voor hervorming van de Woningmarkt. Het kabinet heeft met het Woonakkoord de eerste voorzichtige stappen gezet om de woningmarkt te hervormen. Maar dit heeft nog niet de gewenste resultaten gebracht. Nog altijd is er een groeiend tekort aan woningen. De koop- en huursector sluiten slecht op elkaar aan en er is sprake van een armoedeval in de huursector. Bovendien ontbreekt het aan een goede samenhang met andere beleidsterreinen, zoals pensioenen en zorg.

14:40  Tapasronde 2

15:10  Keynote: Anne-Jo Visser

Anne-Jo deed als programmamanager wonen van Platform31 onlangs onderzoek naar kwetsbare wijken. In deze wijken ontstaan concentraties van kwetsbare groepen, zoals mensen die in armoede of met schulden leven, vroegtijdige schoolverlaters en mensen uit de maatschappelijke opvang. Platform31 en het G32-stedennetwerk hebben samen gezocht naar nieuwe, vruchtbare manieren om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van de kwetsbare wijken op peil te houden. Op basis van participatie, erkenning van de identiteit en kleinschaligheid. Hoe dat vorm krijgt? Anne-Jo gaat hierover met u in gesprek.

15:50  Tapasronde 3

16:30  Borrel en tapas

 

De tapas

Wie helpt de verwarde man?

Verwarde mensen zijn steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun plek in de samenleving. Hoe kom je als professional met ze in contact? En krijg je grip op hun hulpvraag? Maak kennis met de zogeheten Woonzorgweter en de Monitor Sociale Kracht.

 

Scenario’s voor de midden-huur

Is er nu wel of geen groeiende vraag in de midden-huur? De toekomst laat zich vaak moeilijk raden. Scenario’s kunnen dan uitkomst bieden. Meer weten over scenario’s? In deze workshop maken wij u in sneltreinvaart wegwijs in scenario-planning.

 

Modern onderzoek: the best of both worlds

De exponentieel toenemende beschikbaarheid van data biedt enorme kansen om het gedrag van doelgroepen te onderzoeken. Met behulp van methoden als predictive analytics kunnen steeds betere voorspellingen worden gedaan over de keuzes die mensen maken. Tegelijkertijd heeft een enquête of interview waarin mensen wordt gevraagd naar wat hen beweegt niets aan waarde ingeboet. We nemen u mee in ‘the best of both worlds’.

 

Inwoners aan zet: vitale dorpen en sociale kracht

Ook van burgers wordt steeds meer eigen inbreng verwacht, waarbij de gemeente faciliteert. Maar hoe laat je die burgers nou participeren? Via onze methode krijgt u inzicht in wat burgers belangrijk vinden en waar ze aan mee willen werken. Dit doen we onder andere aan de hand van de casus Vogelenzang, waar een groep enthousiaste dorpsbewoners aan de slag ging met de vraag: hoe houden we ons dorp vitaal?

 

Disruptieve demografie: een andere manier van kijken naar trends

Hoe anticiperen we op alle maatschappelijke veranderingen die tegenwoordig razendsnel gaan? Volstaan traditionele prognosemodellen dan nog? Of zijn andere middelen zoals big data nodig?

 

Tempoversnelling in de bouw

Op veel plaatsen loopt het tekort aan woningen op. Om tempo te maken is een slimme inzet van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking nodig; niet om plannen tegen te houden, maar om gewenste ontwikkelingen te versnellen! Hoe? Wij delen onze ervaringen.

 

Evenementen als motor van de lokale identiteit

Met evenementen, groot en klein, zetten gemeenten zichzelf op de kaart! De lokale middenstand vaart er wel bij. Maar hebben evenementen ook het gewenste effect op het imago? Zijn subsidies zinvol? U hoort de do’s en don’ts van het evenementenbeleid.

 

Inzicht in betaalbaar wonen via serious gaming

De betaalbaarheid van het wonen hangt van veel factoren af. Hoe krijg je grip op dit complexe vraagstuk? Welke elementen komen daarbij kijken? Aan welke knoppen kun je draaien vanuit verschillende partijen? We verkennen dit thema met u via serious gaming!

 

Weten van wonen en zorg

Zorgbehoevenden wonen, als het even kan, zo lang mogelijk zelfstandig. Hoe kun je als corporatie, gemeente of zorginstelling een goed gesprek met deze cliënten voeren als je hun behoeften onvoldoende kent? Wij gaan graag in gesprek over onze ervaringen.

 

Rondleiding door de Verkadefabriek

Altijd al eens achter de coulissen willen kijken van de Verkadefabriek? De geschiedenis van ’s lands bekendste koekjesfabriek willen horen? De andere kant van theater en film willen ervaren? De Verkadefabriek neemt u mee op reis!


Link delen

16/05/2017
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.