Terug naar onze artikelen

Aan de slag met uw cliŽntervaringsonderzoek Wmo (CEO) en Jeugdhulp 2017

In 2017 verzorgt Dimensus samen met bureau Companen de verplichte cliëntervaringsonderzoeken voor gemeenten; als op zichzelf staande quick scan of als onderdeel van een uitgebreider onderzoek. Companen heeft voor veel opdrachtgevers het cliëntervaringsonderzoek Wmo nieuwe stijl naar tevredenheid uitgevoerd. Desgewenst kunnen we dit onderzoek ook combineren met het CEO Jeugd.

Heeft u al nagedacht hoe u het onderzoek in 2017 wilt inrichten? En heeft u al nagedacht over onderwerpen waar u meer zicht op wilt hebben?

 

05/01/2017
Hans Verhorst

In 2017 verzorgt Dimensus samen met bureau Companen de verplichte cliëntervaringsonderzoeken voor gemeenten; als op zichzelf staande quick scan of als onderdeel van een uitgebreider onderzoek. Companen heeft voor veel opdrachtgevers het cliëntervaringsonderzoek Wmo nieuwe stijl naar tevredenheid uitgevoerd. Desgewenst kunnen we dit onderzoek ook combineren met het CEO Jeugd.

Heeft u al nagedacht hoe u het onderzoek in 2017 wilt inrichten? En heeft u al nagedacht over onderwerpen waar u meer zicht op wilt hebben?

 

Dimensus en Companen bundelen hun krachten en expertise om u nog beter van dienst te kunnen zijn. Beide bureaus werken voornamelijk voor (gemeentelijke) overheden en woningcorporaties. Wij koppelen maatwerk, inhoudelijke en logistieke deskundigheid, kwaliteit en flexibiliteit, een plezierige samenwerking en jarenlange ervaring aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid ontwikkelen we producten, zoals de GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in waar uw gemeente staat op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kracht en die burgerparticipatie helpt vorm te geven in uw gemeente. Wij helpen u graag verder, of de keuze nu valt op een basisonderzoek of maatwerkonderzoek.

 

Bekijk de brochure voor meer informatie over ons aanbod. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Josien Westgeest (026 3512532) van Companen of Lilian Bosten (076 5150304) van Dimensus.

 

Achtergrond cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo

Vanaf 2008 dienen gemeenten volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onderzoek te doen onder de cliënten die zich in dit kader melden met een hulpvraag bij de gemeente. Dergelijk onderzoek stelt gemeenten in staat te bezien in hoeverre de geboden ondersteuning en voorzieningen bijdragen aan de doelen van de Wmo, met name op het gebied van ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie. Voorheen waren gemeenten vrij in de wijze waarop zij dit klanttevredenheidsonderzoek inrichtten. Sinds 2016 is iedere gemeente verplicht een schriftelijke enquête uit te zetten – het zogeheten cliëntervaringsonderzoek (CEO) – waarin in ieder geval de tien standaardvragen opgenomen zijn. Deze standaardvragen gaan in op de ervaringen van cliënten ten aanzien van de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de ondersteuning via de Wmo. De standaardisering van de vragenlijst, de onderzoeksopzet en de vereiste respons hebben als doel landelijke vergelijkbaarheid van de resultaten mogelijk te maken. In lijn hiermee dienen gemeenten jaarlijks voor 1 juli de resultaten te publiceren op de website www.waarstaatjegemeente.nl.


Link delen

05/01/2017
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.