Terug naar onze artikelen

Stewards zorgen voor betere doorstroming in sluizen

Afgelopen zomer hebben we een leuk onderzoek gedaan voor Rijkswaterstaat. Jaarlijks passeert een groot aantal recreatievaarders de Nederlandse sluizen. Rijkswaterstaat zet sinds enkele jaren in het hoogseizoen stewards in bij een aantal drukke sluizen in Nederland, met als doel de doorvaart in de sluizen sneller en veiliger te laten verlopen. Het effect van de inzet van de stewards is afgelopen zomer onderzocht, daarvoor is ook de mening gevraagd van de vaarders.  In de vorm van een nulmeting zonder stewards en een vervolgmeting mét de stewards aan de sluis, hebben wij het effect van deze helpende handen vast kunnen stellen.

 

27/09/2016
Hans Verhorst

Afgelopen zomer hebben we een leuk onderzoek gedaan voor Rijkswaterstaat. Jaarlijks passeert een groot aantal recreatievaarders de Nederlandse sluizen. Rijkswaterstaat zet sinds enkele jaren in het hoogseizoen stewards in bij een aantal drukke sluizen in Nederland, met als doel de doorvaart in de sluizen sneller en veiliger te laten verlopen. Het effect van de inzet van de stewards is afgelopen zomer onderzocht, daarvoor is ook de mening gevraagd van de vaarders.  In de vorm van een nulmeting zonder stewards en een vervolgmeting mét de stewards aan de sluis, hebben wij het effect van deze helpende handen vast kunnen stellen.

 

De enquêtes zijn afgenomen met behulp van tablets. Soms moet je creatief te werk gaan om de juiste respons te bereiken: op sommige plekken moesten onze enquêteurs een hengel met een emmer in de hand nemen om ook de diep gelegen schippers te bereiken. Op basis van de enquête-uitkomsten kan worden geconstateerd dat de stewards leiden tot enige versnelling van de doorvaart en tot meer veiligheid in de sluizen; met name de minder ervaren schippers vinden het prettig dat er bij het passeren van de sluis mee wordt gekeken en indien nodig een helpende hand wordt geboden! Ook was er veel lof voor Rijkswaterstaat als beheerder van de waterwegen.

De uitkomsten zijn gepresenteerd in een bondige bundeling van overzichtelijke factsheets.

Neem gerust contact op met Hans Verhorst of Lilian Bosten voor meer informatie. Dit kan via social media, 076-5150304 of info@dimensus.nl
Wij zijn sinds het jaar 2000 specialist in het, samen met u, zoeken naar de juiste antwoorden, op de juiste vragen!


Link delen

27/09/2016
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.