Terug naar onze artikelen

Het Alumni-onderzoek gaat weer starten!

Dit jaar gaat Dimensus beleidsonderzoek weer starten met het alumni-onderzoek! Het aanbod van opleidingen wordt groter en studenten kiezen bewuster sinds de invoering van het leenstelsel. De concurrentie neemt toe en opleidingen staan voor de uitdaging om actueel te blijven – sluiten ze nog wel genoeg aan op de arbeidsmarkt? Eén van de beste informatiebronnen zijn de oud-studenten zelf.

Lees hieronder verder over hoe we dit samen kunnen aanpakken!

06/09/2016
Hans Verhorst

Dit jaar gaat Dimensus beleidsonderzoek weer starten met het alumni-onderzoek! Het aanbod van opleidingen wordt groter en studenten kiezen bewuster sinds de invoering van het leenstelsel. De concurrentie neemt toe en opleidingen staan voor de uitdaging om actueel te blijven – sluiten ze nog wel genoeg aan op de arbeidsmarkt? Eén van de beste informatiebronnen zijn de oud-studenten zelf.

Lees hieronder verder over hoe we dit samen kunnen aanpakken!

Vraag Lilian Bosten vrijblijvend naar onze brochure, een voorbeeldonderzoek of een offerte via 076-5150304 of Lilian.Bosten@dimensus.nl

In Nederland bestaat niet dezelfde verwevenheid tussen opleiding en werkveld zoals ze die in Amerika bijvoorbeeld wel kennen. Daar geven alumni veel terug aan hun school en opleiding in de vorm van stageplaatsen, banen, giften en kennisoverdracht. Die relatie is wederkerig: de opleiding blijft scherp en relevant en de oud-studenten maken gebruik van de kennis en het netwerk van hun oude school.

Wij zijn overtuigd dat in Nederland hier nog een groot potentieel ligt. In eerder alumni-onderzoek blijkt dat vooral de innovatie van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt beter kan, bijvoorbeeld via meer sales- en sollicitatietraining.

Alumni zijn zeer bereid om hun kennis en connecties te gebruiken om hun oude opleiding te verbeteren. Zo zijn ze bereid om hun netwerk in te zetten, gastcolleges te geven en te helpen met projecten; ze willen graag een actievere rol binnen de opleiding spelen.

Tegen beperkte investeringen onderzoeken wij waar de kansen liggen en betrekken zo een grote groep alumni dichter bij hun opleiding. Het wordt duidelijk wat de opleiding en de alumni voor elkaar kunnen betekenen. We doen dit door de opbouw van een alumni-database, die vers kan worden gehouden in de vorm van periodiek onderzoek. Dit heeft het volgende resultaat:

- Er is een alumnibestand met actuele informatie over de aansluiting op de arbeidsmarkt.
- Er kunnen Alumni panels samengesteld worden (na goedkeuring) die om de zoveel jaar meedoen.
- Na herhaling is een vergelijking van leerjaren mogelijk en worden trends inzichtelijk.
- Alumni worden geprikkeld om mee te doen (door de win-win insteek van het netwerk)
- De groep die ontstaat levert een bijdrage aan activiteiten die met de opleiding te maken hebben.

Koppel je al deze punten dan wordt het alumni-netwerk een erg krachtig middel!

Het alumni-onderzoek van Dimensus beleidsonderzoek is opgezet om samen met opleidingen een betere retentie van en kennisuitwisseling met hun oud-studenten te realiseren. 


Link delen

06/09/2016
Hans Verhorst

Alle artikelen

Op dit moment bevat ons archief 23 artikelen.