Dimensus is opgericht in 2000. Door jarenlange ervaring, betrokkenheid bij de thematiek en passie voor het vak, zijn wij een hecht team van onderzoekers en een groot aantal veldwerkers.

Samenwerking

Dimensus werkt, indien nodig of gewenst, samen met andere bedrijven met eigen specialistische kennis of vaardigheden. Wij hechten veel waarde aan deze vormen van samenwerking, die voor ons en onze partners vaak een win-win situatie opleveren. U kunt hier zien met wie wij samenwerken.