ONZE PARTNERS EN SAMENWERKING

DIMENSUS werkt, indien nodig of gewenst, samen met andere bedrijven met eigen specialistische kennis of vaardigheden. Wij hechten veel waarde aan deze vormen van samenwerking, die voor ons en onze partners vaak een win-win situatie opleveren.

Companen
Bundeling van kennis, kunde en kracht

Companen helpt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en zorginstellingen. Dit doet zij onder andere door onderzoek naar vraag en aanbod op de woningmarkt; op het niveau van de regionale woningmarkt, op locatieniveau, op het niveau van uw vastgoedportefeuille. In de onderzoeken is er aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving, en voor zorg en diensten aan huis. Het onderzoek van Companen biedt een praktische opmaat voor advies, beleidsplannen en samenwerking.

 

Dimensus en Companen bundelen de krachten rond onderzoek om u nog beter van dienst te kunnen zijn met innovatief onderzoek, passend bij uw vraag. Wij koppelen deskundigheid en logistieke ervaring, kwaliteit en flexibiliteit, en een plezierige samenwerking aan een betaalbare prijs. In gezamenlijkheid ontwikkelen we producten. Een voorbeeld is de GemeenteBeleidsMonitor (GBM) die inzicht geeft in uw gemeente op het gebied van leefbaarheid, veiligheid en sociale kracht. En ook het WoonWaardeModel, waarmee gericht informatie wordt verkregen voor gebiedsmarketing rond nieuwe woonbestemmingen, samen met potentiële bewoners.

 

Zo gaan Companen en Dimensus samen op zoek naar antwoorden op uw vragen!

Partner in verzenden van mailings

DMidee
Partner verzenden

DMIdee is sterk in het adviseren, creëren, voorbereiden, uitvoeren en verzenden van mailings via diverse kanalen.

IT Support 4U
ICT beheerder

IT Support 4U is een ICT bedrijf in de regio Breda en Made dat het complete systeem- en netwerkbeheer regelt.

Research 2Evolve
Bundeling van kennis, kunde en kracht

Research 2Evolve is een full-service onderzoeksbureau, gevestigd in het hart van de mediastad Hilversum.