Onderzoek energietransitie, energiebesparing

De energietransitie vergt naast innovaties op technisch gebied ook innovaties op sociaal gebied. Hiervoor is kennis over menselijke voorkeuren en menselijk gedrag onmisbaar. Zonder actieve inbreng van burgers kan de energietransitie namelijk niet slagen. Het is daarom belangrijk om te weten of inwoners positief zijn over de energietransitie en of ze hieraan zelf willen bijdragen of niet en wat mogelijke drempels zijn rondom de transitie naar duurzame energie. Alles valt of staat namelijk met voldoende draagvlak onder burgers. Benieuwd hoe u uw inwoners kunt helpen bij de energietransitie?

Wij kunnen in uw gemeente onderzoeken wat de houding is van mensen ten opzichte van duurzaamheid, hoe bekend mensen zijn met duurzaamheid, welke uitingen van duurzaamheid er al zijn, wat de bereidheid tot verandering is en hoe burgers de rol van de gemeente in de energietransitie zien. In het onderzoek kunnen verschillen in voorkeuren en gedrag worden uitgesplitst naar verschillende doelgroepen waardoor in uw gemeente gericht beleid kan worden gemaakt.

Belangrijke onderwerpen die u aan de orde zou kunnen laten komen in een kwantitatieve enquête of een kwalitatief groepsgesprek/focusgroep onder uw inwoners zijn hieronder uitgewerkt. Uiteraard zijn andere onderwerpen mogelijk en denken wij graag met u mee in het ontwikkelen van vraagblokken over onderwerpen die in uw gemeente actueel zijn.

De belangrijkste onderwerpen die u aan de orde zou kunnen laten komen in een kwantitatieve enquête of een kwalitatief groepsgesprek/focusgroep onder uw inwoners zijn hieronder uitgewerkt. Uiteraard zijn andere onderwerpen mogelijk en denken wij graag met u mee in het ontwikkelen van vraagblokken over onderwerpen die in uw gemeente actueel zijn.

Denk u erover om onderzoek naar de energietransitie te laten uitvoeren? Neemt u dan contact met ons op.

Terug naar onze expertisegebieden