Kwalitatief Onderzoek

Dimensus is een onderzoeksbureau dat de kennis en kunde in huis heeft voor het uitvoeren van gedegen kwalitatief onderzoek. Wij combineren ook regelmatig kwalitatieve onderzoeksmethoden met kwantitatieve. Als verdiepingsslag op de onderzoeksuitkomsten laten we regelmatig de uitkomsten van enquêtes volgen door groepsgesprekken of diepte-interviews met experts. Ook hebben wij ervaring met onderzoek door middel van een online-platform. Via dit platform kunnen bijvoorbeeld stellingen voorgelegd worden aan mensen, zodat hierop gereageerd kan worden en inzicht wordt verkregen in wat mensen belangrijk vinden en wat minder belangrijk.

Terug naar ons maatwerk