Onderzoek

‘Veel van onze adviesopdrachten starten of eindigen met een onderzoekmodule; Verkenningen, audits, effectmetingen en benchmarks zijn hiervan voorbeelden. Wij doen veel onderzoek om complexe beslissingen te ondersteunen. Op dit moment voeren wij veel maatschappelijke kosten-batenanalyses uit en doen wij veel maatwerkonderzoek naar samenwerkingspartners en –varianten, exploitaties en haalbaarheid.’