Veiligheid en Leefomgeving

Dimensus is gespecialiseerd in onderzoek naar hoe mensen hun directe woonomgeving ervaren op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. Hiervoor gebruiken wij meetinstrumenten die al langer worden toegepast en ontwikkelen wij ook meetinstrumenten die recente ontwikkelingen in kaart kunnen brengen. Voor veel gemeenten voeren wij de tweejaarlijkse Monitor Veiliheid & Leefbaarheid uit. Maatwerk vinden wij hierbij heel erg belangrijk.

Een greep uit de thema’s die hierbij aan bod komen:

Terug naar onze expertisegebieden