Beleid & Inwoners

Wij bieden u onderzoek op maat om inzicht te krijgen in de belevingswereld en wensen en verwachtingen van de burger. Burgers kunnen op deze manier bij het beleid betrokken worden en u kunt inzicht krijgen in de effecten van beleid.

Er zijn continu ontwikkelingen gaande op het gebied van openbaar bestuur. De overheid geeft steeds meer taken en verantwoordelijkheden aan gemeenten. Gemeenten staan in direct contact met burgers. Decentraal bestuur moet mensen steeds vaker de ruimte geven samen aan initiatieven te werken om hun buurt te verbeteren. De overheid ondersteunt en stimuleert deze initiatieven.

Daarnaast moeten gemeenten steeds meer taken uitvoeren met beperkte financiële mogelijkheden. Om tekorten te voorkomen moeten keuzes gemaakt worden. Burgers willen meedenken over het beleid, een veilig woon- en leefklimaat en goede voorzieningen.

Door nieuwe (technologische) ontwikkelingen krijgen burgers met andere vormen van criminaliteit, veiligheid en dienstverlening te maken. In hoeverre zijn burgers zich hier van bewust en hoe spelen gemeenten hier op in?

Een greep uit de onderzoeken die wij voor verschillende gemeenten uitvoeren:

Terug naar onze expertisegebieden