Beleid & Inwoners

Wij bieden u onderzoek op maat om inzicht te krijgen in de belevingswereld en wensen en verwachtingen van de burger. Burgers  kunnen op deze manier  bij het  beleid betrokken  worden  en  u kunt  inzicht  krijgen  in  de effecten van beleid.

Er zijn continu  ontwikkelingen  gaande  op  het  gebied  van  openbaar bestuur. De overheid geeft steeds meer taken en verantwoordelijkheden aan gemeenten. Gemeenten staan in direct contact met burgers. Decentraal  bestuur  moet  mensen  steeds  vaker  de  ruimte  geven  samen  aan  initiatieven  te  werken  om  hun  buurt  te verbeteren. De overheid ondersteunt en stimuleert deze initiatieven.

Daarnaast  moeten  gemeenten  steeds  meer  taken  uitvoeren   met   beperkte  financiële mogelijkheden.  Om  tekorten  te  voorkomen  moeten  keuzes  gemaakt  worden.  Burgers  willen  meedenken  over  het  beleid, een veilig woon- en leefklimaat en goede voorzieningen.

Door nieuwe (technologische) ontwikkelingen krijgen burgers met andere vormen van criminaliteit, veiligheid en dienstverlening te maken.  In  hoeverre  zijn  burgers zich hier van bewust en hoe spelen gemeenten hier op in?

Een greep uit de onderzoeken die wij voor verschillende gemeenten uitvoeren:

Terug naar onze expertisegebieden