Categorie archieven: projecten

Komend najaar gaan we samen met collega-bureaus Companen en Movisie van start met een tweejarig onderzoekstraject voor de gemeente Overbetuwe. Doel van het project is om voor elk dorp van de gemeente een sociaal profiel op te stellen en hieruit samen met de dorpsbewoners een dorpsagenda af te leiden, waarin gewenste interventies en uitvoeringsvoorstellen worden […]

Wil jij het komende jaar meerdere dagdelen werken tegen een goed uurloon op het zonnige strand van Schouwen-Duiveland? Het is de bedoeling dat je strandbezoekers ter plekke vraagt om hun e-mailadres, zodat ze hierop een enquête kunnen ontvangen van het Kenniscentrum Kusttoerisme. Ben je 18 jaar of ouder en HBO- of WO-student? Bel Wendie voor […]

  Dimensus gaat aan de slag met de evaluatie van de WIJ-dienstencentra in de gemeente Waalwijk. De gemeente wil graag weten elke ontwikkelingen bij de buurthuizen hebben plaatsgevonden sinds de overgang naar WIJ-dienstencentra. Hoe hebben de buurthuizen dit opgepakt? Hebben zij nu een functie voor een bredere doelgroep? Hoe ziet de samenwerking met andere partijen […]

  De gemeente Tilburg heeft halverwege 2018 Jeugdtoezichthouders aangesteld. Als tussenpositie tussen de wijkagent en de jongerenwerkers hebben zij vooral de taak de (potentiële) jongerenoverlast tijdig en beter in beeld te krijgen. Dimensus beleidsonderzoek heeft door middel van gesprekken met direct betrokken partijen geëvalueerd hoe het werk van de jeugdtoezichthouders wordt ervaren. De jeugdtoezichthouders zelf […]

Als burgers bezwaar willen maken tegen een beslissing die door de gemeente is genomen, dan is dat vaak de start van een lange procedure. Dat is voor de burgers niet prettig en ook niet voor de gemeente. Sommige gemeenten experimenteren met ‘ambtelijk horen’ en bewandelen zo een veel kortere en minder formele weg.