Categorie archieven: projecten

De gemeente Helmond heeft een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder de bewoners van drie Oekraïense opvanglocaties. Met behulp van enquêtes en interviews werden zowel bewoners als medewerkers bevraagd over hun ervaringen en tevredenheid. De volgende doelgroepen zijn benaderd: Bewoners van de drie locaties (circa 200 volwassenen) De bewonersraad Vertrokken gezinnen Medewerkers van de opvanglocaties (circa 15) […]

  In het voorjaar van 2022 is aan de Zuiderparkweg 284 in ’s-Hertogenbosch het hostel het Zwanenhuis geopend voor chronisch verslaafden met psychiatrische problematiek. Primair doel is voor deze groep inwoners een passende woonvorm te realiseren. De achterliggende gedachte is dat wonen met zorg en 24-uurs begeleiding zorgt voor regelmaat, structuur en stabiliteit. Het hostel […]

  Waar komen afgestudeerden terecht na hun studie? Hoe snel vinden zij een geschikte baan en in welke sectoren komen zij zoal terecht? En hoe waardevol is hun studie eigenlijk voor het werk dat ze nu doen? Om hierachter te komen wordt er bij het Departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) van de Faculteit Geowetenschappen […]

  De gemeente Leiden voert sinds 2001 onderzoek uit onder de inwoners van de stad waarin een groot aantal beleidsonderwerpen aan de orde komt. Vanaf 2015 hebben de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest zich hierbij aangesloten. Voor het voorjaar van 2021 staat voor de drie gemeenten een nieuwe meting op de agenda, die weer gezamenlijk zal […]

  In het kader van een pilotproject Goed Verhuurderschap (over de particuliere huursector) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Dimensus namens de gemeente Den Haag een enquête uitgezet onder huurders van een particuliere huurwoning. De Haagse pilot is gefocust op het informeren van huurders en verhuurders over hun rechten en plichten en op het […]

  De historie van de gemeente Tilburg is in vele gebouwen goed terug te zien. Zo zijn velen in de omgeving bekend met bijvoorbeeld het textielverleden van de stad. Het ruimtelijk cultureel erfgoed is nog altijd de fysieke link naar het verleden. Onder ruimtelijk cultureel erfgoed worden zowel relatief oudere panden, zoals de Abdij Koningshoeve, […]

  Met het project ‘Toekomstgerichte erven’ toont de provincie Overijssel de ambitie om alle erven in het buitengebied in de provincie klaar te maken voor de toekomst, zodat de kwaliteit van het landelijk gebied en de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijft. Erfeigenaren worden gestimuleerd om hun erf in één keer structureel te verduurzamen en […]

  Het onderzoek bij Geynwijs – het loket voor Wmo en jeugdhulp bij de Gemeente Nieuwegein – is weer afgerond. Dimensus voert jaarlijks uitgebreid onderzoek uit bij zowel cliënten als medewerkers van Geynwijs. Hierbij wordt gevraagd naar de ervaringen met de hulp- en zorgverlening van het vorige jaar. De verbeterslag die in de afgelopen jaren […]

  ‘In welke mate speelt duurzaamheid bij de inwoners van de gemeente Altena?’ Dat was de vraag die centraal stond in het duurzaamheidsonderzoek dat Dimensus heeft uitgevoerd in de gemeente Altena. Onlangs hebben wij de resultaten gepresenteerd aldaar. Zo blijkt dat twee derde van de inwoners van Altena die meededen aan het onderzoek bezorgd is […]