Categorie archieven: producten

Met onze Monitor Sociale Kracht halen we veel cijfers op over de beleving van burgers over onderdelen van het sociale domein. Gemeenten onderstrepen de waarde van de uitkomsten, vooral waar het gaat om cijfers op wijk- en buurtniveau. De monitor heeft voor gemeenten een belangrijke signalerende functie. Om de gebruikswaarde van de monitor te vergroten, heeft Dimensus een werkatelier georganiseerd met de deelnemende gemeenten.

Voor verschillende gemeenten in Nederland, waaronder Utrecht, Zeist, Houten, Woudenberg, IJsselstein, Montfoort, De Bilt, Bunnik, e.a., voeren wij op dit moment de Gemeente Beleidsmonitor Sociale Kracht (GBM SK) uit. De GBM Sociale Kracht heeft voornamelijk een signalerende waarde, omdat gemeenten inzicht krijgen in de sociale kracht van de burgers. Dit betekent dat specifieke doelgroepen die wonen in bepaalde wijken, buurten of kernen in kaart worden gebracht waardoor duidelijk wordt waar extra inspanningen geleverd moeten worden.