Categorie archieven: monitor sociale kracht

  In het najaar van 2019 hebben we ook in de gemeente Overbetuwe onze Monitor Sociale Kracht uitgevoerd. Het onderzoek brengt de beleving van leefbaarheid, veiligheid en sociale kwaliteit van wijken en dorpen in kaart vanuit het perspectief van de bewoners, aan de hand van een enquête. Dit laat problemen zien die op het wijk- […]

Komend najaar gaan we samen met collega-bureaus Companen en Movisie van start met een tweejarig onderzoekstraject voor de gemeente Overbetuwe. Doel van het project is om voor elk dorp van de gemeente een sociaal profiel op te stellen en hieruit samen met de dorpsbewoners een dorpsagenda af te leiden, waarin gewenste interventies en uitvoeringsvoorstellen worden […]

Met onze Monitor Sociale Kracht halen we veel cijfers op over de beleving van burgers over onderdelen van het sociale domein. Gemeenten onderstrepen de waarde van de uitkomsten, vooral waar het gaat om cijfers op wijk- en buurtniveau. De monitor heeft voor gemeenten een belangrijke signalerende functie. Om de gebruikswaarde van de monitor te vergroten, heeft Dimensus een werkatelier georganiseerd met de deelnemende gemeenten.