Categorie archieven: monitor sociale kracht

Met onze Monitor Sociale Kracht halen we veel cijfers op over de beleving van burgers over onderdelen van het sociale domein. Gemeenten onderstrepen de waarde van de uitkomsten, vooral waar het gaat om cijfers op wijk- en buurtniveau. De monitor heeft voor gemeenten een belangrijke signalerende functie. Om de gebruikswaarde van de monitor te vergroten, heeft Dimensus een werkatelier georganiseerd met de deelnemende gemeenten.