Categorie archieven: maatwerk

De gemeente Helmond heeft een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder de bewoners van drie Oekraïense opvanglocaties. Met behulp van enquêtes en interviews werden zowel bewoners als medewerkers bevraagd over hun ervaringen en tevredenheid. De volgende doelgroepen zijn benaderd: Bewoners van de drie locaties (circa 200 volwassenen) De bewonersraad Vertrokken gezinnen Medewerkers van de opvanglocaties (circa 15) […]

  JENS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. JENS verzorgt activiteiten die vrij toegankelijk zijn, maar daarnaast verzorgt JENS ook begeleiding en behandeling wanneer jongeren hulp nodig hebben. JENS is een coöperatie bestaande uit Alcander, Koraal, Mondriaan, Kracht in Zorg, Radar […]

  Stichting Windwaarde heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is de stichting in 2021 opgericht om de belangen van de omwonenden te vertegenwoordigen bij de bouw van het Windpark Oude Mol. Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat de compensatiegelden die vrijkomen uit de exploitatie van het Windpark Oude Mol worden geïnvesteerd in het […]

  De gemeente Altena heeft Dimensus ingeschakeld om te inventariseren wat de houding en het gedrag is van inwoners als het gaat om het circulair voedselsysteem. Het programma circulair voedselsysteem is een samenwerkingsprogramma over de ‘maaltijd van morgen’: een bord met gezond eten, uit Altena, duurzaam geteeld en geproduceerd, zonder verspilling. Alle partijen, van boer […]

  In harmonie en veiligheid leven en wonen in de buurt. Welke gemeente streeft dat niet na voor haar inwoners? Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch zet Dimensus een onderzoek uit in twee specifieke buurten waar dit doel extra gemonitord wordt. Ten eerste gaat het om de omgeving van de Oranje Nassaulaan en de Wilhelminabrug, waar sinds […]

  In de afgelopen weken heeft Dimensus een dertigtal (online) gesprekken gevoerd met teams die werkzaam zijn bij de gemeente Oosterhout. Sinds 2019 is de gemeente meer richting het ‘nieuwe werken’ gegaan, waarbij toegankelijkheid en transparantie centraal zijn komen te staan. Na bijna een jaar werd het tijd om de tussenbalans op te maken. In […]

  Het uitvoeren van huurdersonderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het kunnen vertegenwoordigen van de mening van huurders. Huurdersverenigingen kunnen op deze manier goed inzichtelijk krijgen wat er leeft onder huurders om zo hun belangen te behartigen. Zo heeft Dimensus onlangs onderzoek uitgevoerd voor De Huurdersraat, de organisatie die opkomt voor de belangen van […]