Dimensus gaat aan de slag met de evaluatie van de WIJ-dienstencentra in de gemeente Waalwijk. De gemeente wil graag weten elke ontwikkelingen bij de buurthuizen hebben plaatsgevonden sinds de overgang naar WIJ-dienstencentra. Hoe hebben de buurthuizen dit opgepakt? Hebben zij nu een functie voor een bredere doelgroep? Hoe ziet de samenwerking met andere partijen […]

  De gemeente Tilburg heeft halverwege 2018 Jeugdtoezichthouders aangesteld. Als tussenpositie tussen de wijkagent en de jongerenwerkers hebben zij vooral de taak de (potentiële) jongerenoverlast tijdig en beter in beeld te krijgen. Dimensus beleidsonderzoek heeft door middel van gesprekken met direct betrokken partijen geëvalueerd hoe het werk van de jeugdtoezichthouders wordt ervaren. De jeugdtoezichthouders zelf […]

  In opdracht van de gemeente Oosterhout namen wij in 2018 enquêtes af onder bezoekers van de Oosterhoutse kermis. Op basis van de gegevens die wij toen hebben verzameld heeft de gemeente Oosterhout een mooie en informatieve rapportage gemaakt: Resultaten enquête onder bezoekers Oosterhoutse Kermis 2018 Heeft u ook behoefte aan veldwerk op locatie voor […]

Als burgers bezwaar willen maken tegen een beslissing die door de gemeente is genomen, dan is dat vaak de start van een lange procedure. Dat is voor de burgers niet prettig en ook niet voor de gemeente. Sommige gemeenten experimenteren met ‘ambtelijk horen’ en bewandelen zo een veel kortere en minder formele weg.

Met onze Monitor Sociale Kracht halen we veel cijfers op over de beleving van burgers over onderdelen van het sociale domein. Gemeenten onderstrepen de waarde van de uitkomsten, vooral waar het gaat om cijfers op wijk- en buurtniveau. De monitor heeft voor gemeenten een belangrijke signalerende functie. Om de gebruikswaarde van de monitor te vergroten, heeft Dimensus een werkatelier georganiseerd met de deelnemende gemeenten.

Voor verschillende gemeenten in Nederland, waaronder Utrecht, Zeist, Houten, Woudenberg, IJsselstein, Montfoort, De Bilt, Bunnik, e.a., voeren wij op dit moment de Gemeente Beleidsmonitor Sociale Kracht (GBM SK) uit. De GBM Sociale Kracht heeft voornamelijk een signalerende waarde, omdat gemeenten inzicht krijgen in de sociale kracht van de burgers. Dit betekent dat specifieke doelgroepen die wonen in bepaalde wijken, buurten of kernen in kaart worden gebracht waardoor duidelijk wordt waar extra inspanningen geleverd moeten worden.