In harmonie en veiligheid leven en wonen in de buurt. Welke gemeente streeft dat niet na voor haar inwoners? Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch zet Dimensus een onderzoek uit in twee specifieke buurten waar dit doel extra gemonitord wordt. Ten eerste gaat het om de omgeving van de Oranje Nassaulaan en de Wilhelminabrug, waar sinds […]

    Locatie: Breda Uren: 24-32 uur per week (in overleg) Ingangsdatum: 1 aug (in overleg)   Aan de slag bij Dimensus Dimensus Beleidsonderzoek is een onderzoeksbureau voor de (semi)overheid, non-profit- en profit organisaties. Wij onderzoeken uitkomsten van enquêtes die wij online, schriftelijk, telefonisch of face-to-face verzamelen. Wij bestaan uit een klein team van onderzoekers […]

  Waar komen afgestudeerden terecht na hun studie? Hoe snel vinden zij een geschikte baan en in welke sectoren komen zij zoal terecht? En hoe waardevol is hun studie eigenlijk voor het werk dat ze nu doen? Om hierachter te komen wordt er bij het Departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) van de Faculteit Geowetenschappen […]

  De gemeente Leiden voert sinds 2001 onderzoek uit onder de inwoners van de stad waarin een groot aantal beleidsonderwerpen aan de orde komt. Vanaf 2015 hebben de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest zich hierbij aangesloten. Voor het voorjaar van 2021 staat voor de drie gemeenten een nieuwe meting op de agenda, die weer gezamenlijk zal […]

  Dimensus voert voor verschillende gemeenten het Jeugd- en Wmo-cliëntervaringsonderzoek uit. Hierbij hebben cliënten de mogelijkheid om telefonisch, online of op papier aan te geven wat hun ervaring is met de Wmo of de Jeugdwet. Naast de tien verplichte vragen uit het Wmo Cliëntervaringsonderzoek is ook uitbreiding mogelijk door middel van een modelvragenlijst of door […]

  In opdracht van Zorg voor Elkaar (onder begeleiding van STIB) is in de afgelopen maand een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers en ketenpartners in de regio Breda. Dit is specifiek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn voor mantelzorgers om vervangende ondersteuning te krijgen, de zogenaamde respijtzorg. Deze tijdelijke en volledige overname van de zorg […]

  In het kader van een pilotproject Goed Verhuurderschap (over de particuliere huursector) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Dimensus namens de gemeente Den Haag een enquête uitgezet onder huurders van een particuliere huurwoning. De Haagse pilot is gefocust op het informeren van huurders en verhuurders over hun rechten en plichten en op het […]

  De historie van de gemeente Tilburg is in vele gebouwen goed terug te zien. Zo zijn velen in de omgeving bekend met bijvoorbeeld het textielverleden van de stad. Het ruimtelijk cultureel erfgoed is nog altijd de fysieke link naar het verleden. Onder ruimtelijk cultureel erfgoed worden zowel relatief oudere panden, zoals de Abdij Koningshoeve, […]

  In de afgelopen weken heeft Dimensus een dertigtal (online) gesprekken gevoerd met teams die werkzaam zijn bij de gemeente Oosterhout. Sinds 2019 is de gemeente meer richting het ‘nieuwe werken’ gegaan, waarbij toegankelijkheid en transparantie centraal zijn komen te staan. Na bijna een jaar werd het tijd om de tussenbalans op te maken. In […]