Wil jij het komende jaar meerdere dagdelen werken tegen een goed uurloon op het zonnige strand van Schouwen-Duiveland? Het is de bedoeling dat je strandbezoekers ter plekke vraagt om hun e-mailadres, zodat ze hierop een enquête kunnen ontvangen van het Kenniscentrum Kusttoerisme. Ben je 18 jaar of ouder en HBO- of WO-student? Bel Wendie voor […]

  Voor verschillende gemeenten zijn we weer begonnen met het Cliëntervaringsonderzoek Wmo en/of Jeugdwet. In de meeste gevallen verzamelen we de gegevens over 2018 op de ‘traditionele’ manier (online en schriftelijk), maar een aantal gemeenten wil vanaf 2019 de overstap maken naar continu-meting. We benaderen de cliënten dan korter na het contact en de start […]

  Ervaring leert dat ouderen en hoger opgeleiden vaker meedoen aan onderzoek en enquêtes vaker invullen dan jongeren en lager opgeleiden. Dit veroorzaakt soms enige twijfel over de kwaliteit en selectiviteit van kwantitatief onderzoek. Om deze twijfel weg te nemen, testen wij de enquête onder verschillende test-respondenten. Een enquête moet namelijk voor iedereen te begrijpen […]

  Dimensus gaat aan de slag met de evaluatie van de WIJ-dienstencentra in de gemeente Waalwijk. De gemeente wil graag weten elke ontwikkelingen bij de buurthuizen hebben plaatsgevonden sinds de overgang naar WIJ-dienstencentra. Hoe hebben de buurthuizen dit opgepakt? Hebben zij nu een functie voor een bredere doelgroep? Hoe ziet de samenwerking met andere partijen […]

  De gemeente Tilburg heeft halverwege 2018 Jeugdtoezichthouders aangesteld. Als tussenpositie tussen de wijkagent en de jongerenwerkers hebben zij vooral de taak de (potentiële) jongerenoverlast tijdig en beter in beeld te krijgen. Dimensus beleidsonderzoek heeft door middel van gesprekken met direct betrokken partijen geëvalueerd hoe het werk van de jeugdtoezichthouders wordt ervaren. De jeugdtoezichthouders zelf […]

  In opdracht van de gemeente Oosterhout namen wij in 2018 enquêtes af onder bezoekers van de Oosterhoutse kermis. Op basis van de gegevens die wij toen hebben verzameld heeft de gemeente Oosterhout een mooie en informatieve rapportage gemaakt: Resultaten enquête onder bezoekers Oosterhoutse Kermis 2018 Heeft u ook behoefte aan veldwerk op locatie voor […]

Als burgers bezwaar willen maken tegen een beslissing die door de gemeente is genomen, dan is dat vaak de start van een lange procedure. Dat is voor de burgers niet prettig en ook niet voor de gemeente. Sommige gemeenten experimenteren met ‘ambtelijk horen’ en bewandelen zo een veel kortere en minder formele weg.