Auteur archieven: Dimensus

De gemeente Helmond heeft een tevredenheidsonderzoek laten uitvoeren onder de bewoners van drie Oekraïense opvanglocaties. Met behulp van enquêtes en interviews werden zowel bewoners als medewerkers bevraagd over hun ervaringen en tevredenheid. De volgende doelgroepen zijn benaderd: Bewoners van de drie locaties (circa 200 volwassenen) De bewonersraad Vertrokken gezinnen Medewerkers van de opvanglocaties (circa 15) […]

  In het voorjaar van 2022 is aan de Zuiderparkweg 284 in ’s-Hertogenbosch het hostel het Zwanenhuis geopend voor chronisch verslaafden met psychiatrische problematiek. Primair doel is voor deze groep inwoners een passende woonvorm te realiseren. De achterliggende gedachte is dat wonen met zorg en 24-uurs begeleiding zorgt voor regelmaat, structuur en stabiliteit. Het hostel […]

  JENS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. JENS verzorgt activiteiten die vrij toegankelijk zijn, maar daarnaast verzorgt JENS ook begeleiding en behandeling wanneer jongeren hulp nodig hebben. JENS is een coöperatie bestaande uit Alcander, Koraal, Mondriaan, Kracht in Zorg, Radar […]

  Stichting Windwaarde heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is de stichting in 2021 opgericht om de belangen van de omwonenden te vertegenwoordigen bij de bouw van het Windpark Oude Mol. Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat de compensatiegelden die vrijkomen uit de exploitatie van het Windpark Oude Mol worden geïnvesteerd in het […]

  De gemeente Altena heeft Dimensus ingeschakeld om te inventariseren wat de houding en het gedrag is van inwoners als het gaat om het circulair voedselsysteem. Het programma circulair voedselsysteem is een samenwerkingsprogramma over de ‘maaltijd van morgen’: een bord met gezond eten, uit Altena, duurzaam geteeld en geproduceerd, zonder verspilling. Alle partijen, van boer […]

  In harmonie en veiligheid leven en wonen in de buurt. Welke gemeente streeft dat niet na voor haar inwoners? Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch zet Dimensus een onderzoek uit in twee specifieke buurten waar dit doel extra gemonitord wordt. Ten eerste gaat het om de omgeving van de Oranje Nassaulaan en de Wilhelminabrug, waar sinds […]

  Waar komen afgestudeerden terecht na hun studie? Hoe snel vinden zij een geschikte baan en in welke sectoren komen zij zoal terecht? En hoe waardevol is hun studie eigenlijk voor het werk dat ze nu doen? Om hierachter te komen wordt er bij het Departement Sociale Geografie en Planologie (SGPL) van de Faculteit Geowetenschappen […]

  De gemeente Leiden voert sinds 2001 onderzoek uit onder de inwoners van de stad waarin een groot aantal beleidsonderwerpen aan de orde komt. Vanaf 2015 hebben de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest zich hierbij aangesloten. Voor het voorjaar van 2021 staat voor de drie gemeenten een nieuwe meting op de agenda, die weer gezamenlijk zal […]

  Dimensus voert voor verschillende gemeenten het Jeugd- en Wmo-cliëntervaringsonderzoek uit. Hierbij hebben cliënten de mogelijkheid om telefonisch, online of op papier aan te geven wat hun ervaring is met de Wmo of de Jeugdwet. Naast de tien verplichte vragen uit het Wmo Cliëntervaringsonderzoek is ook uitbreiding mogelijk door middel van een modelvragenlijst of door […]