Stichting Windwaarde Inwonersonderzoek Windmolens

 

Stichting Windwaarde heeft een tweeledig doel. In de eerste plaats is de stichting in 2021 opgericht om de belangen van de omwonenden te vertegenwoordigen bij de bouw van het Windpark Oude Mol. Daarnaast zorgt de stichting ervoor dat de compensatiegelden die vrijkomen uit de exploitatie van het Windpark Oude Mol worden geïnvesteerd in het vergroten van de duurzaamheid en leefbaarheid van Mariapolder en Strijensas.

Stichting Windwaarde wilde weten wat de voorkeuren zijn van de inwoners van Mariapolder en Strijensas als het gaat om het besteden van de compensatiegelden voor het vergroten van de duurzaamheid en de leefbaarheid in Mariapolder en Strijensas. Stichting Windwaarde heeft Dimensus ingeschakeld om antwoord te geven op deze onderzoeksvraag. Hiervoor is een vragenlijst uitgezet onder alle inwoners van 18 jaar en ouder.

 

Geef een reactie