Stakeholdersonderzoek JENS over 2022

 

JENS is vanaf 1 januari 2019 de organisatie die preventieve en ambulante jeugdhulp biedt in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. JENS verzorgt activiteiten die vrij toegankelijk zijn, maar daarnaast verzorgt JENS ook begeleiding en behandeling wanneer jongeren hulp nodig hebben. JENS is een coöperatie bestaande uit Alcander, Koraal, Mondriaan, Kracht in Zorg, Radar en XONAR. Daarnaast werkt JENS nog samen met 20 andere organisaties. Op deze manier heeft JENS alle kennis in huis om kinderen en jongeren met alle uitdagingen die het leven biedt zo sterk mogelijk te laten opgroeien. JENS kan alle hulpvragen beantwoorden, klein of groot, die te maken hebben met opvoeden en opgroeien en (geestelijke) gezondheid.

Toen JENS twee jaar bestond is een eerste stakeholdersonderzoek door Dimensus uitgevoerd omdat de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal evenals JENS graag wilden weten waar ze stonden met de transformatie in de jeugdhulp. Dit onderzoek is eind 2020 uitgevoerd. Begin 2023 heeft een herhaal meting plaatsgevonden. Hiervoor zijn door Dimensus vijf groepsgesprekken met verschillende stakeholders georganiseerd:

  • 3 groepsgesprekken met zorgaanbieders
  • 1 groepsgesprek met verwijzers
  • 1 groepsgesprek met samenwerkingspartners zoals het onderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzaal

Nadat de vijf groepsgesprekken zijn afgerond worden de resultaten kort en bondig weergegeven in een rapportage. Hierbij wordt per doelstelling beschreven hoever men hiermee is, welke belemmeringen er worden ervaren, welke verbeterslagen men ziet en welke acties daarvoor nodig zijn van welke organisaties. Daarbij wordt tevens een vergelijking gemaakt met het onderzoek van twee jaar geleden.

 

Geef een reactie