Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Hostel het Zwanenhuis ‘s-Hertogenbosch

 

In het voorjaar van 2022 is aan de Zuiderparkweg 284 in ’s-Hertogenbosch het hostel het Zwanenhuis geopend voor chronisch verslaafden met psychiatrische problematiek. Primair doel is voor deze groep inwoners een passende woonvorm te realiseren. De achterliggende gedachte is dat wonen met zorg en 24-uurs begeleiding zorgt voor regelmaat, structuur en stabiliteit. Het hostel is gericht op door- en uitstroom naar zelfstandig wonen. Het is echter van belang dat de komst van het hostel niet leidt tot (meer) overlast in de directe omgeving.

Er is een beheergroep geformeerd, waarin naast bewoners ook vertegenwoordigers van de betrokken instanties zitting hebben. De beheergroep vindt het belangrijk om te monitoren of de komst van het hostel effecten heeft op de (beleving van) de leefbaarheid en veiligheid. Hiervoor wordt een monitor (herhalingsonderzoek) uitgevoerd, waarin de (beleving van de) leefbaarheid en veiligheid en mogelijke overlast worden gevolgd. In juni 2021, bijna een jaar voordat het hostel is geopend heeft een nulmeting plaatsgevonden. Daarin is een scan gemaakt van de situatie in de buurt, is een enquête gehouden onder bewoners in de buurt, zijn gesprekken gevoerd met stakeholders en zijn politiecijfers opgevraagd. Naast het inventariseren van de toenmalige situatie zijn ook vragen gesteld over de verwachtingen ten aanzien van de komst van het hostel inclusief de knelpunten die men verwacht. Nu het hostel is geopend staat de éénmeting op de planning, waarin de eerste resultaten na de opening van het hostel zichtbaar zijn. Nog een jaar later wordt een derde meting gedaan.

Deze formule van inbedding van een hostel in een woonwijk is met succes toegepast aan de van Broeckhovenlaan in ’s-Hertogenbosch, maar ook in andere steden zoals Utrecht, Eindhoven, Tiel en Almere. Dimensus beleidsonderzoek heeft inmiddels bij een groot aantal hostels volgens dezelfde werkwijze de monitor uitgevoerd.

 

 

Geef een reactie