Vinger aan de pols: Hoe gaat het bij het sociaal beleid van gemeenten?

 

Periodiek houdt FNV een beleidsonderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten: de Lokale Monitor. De monitor stelt de FNV in staat om nog meer te concentreren op die onderdelen waarvan zij vinden dat die bij gemeenten beter zouden kunnen. Zo komen er vragen voorbij als ‘Beschikt de gemeente op dit moment over voldoende financiële middelen om de Jeugdhulp of de Wmo in goede banen te leiden’? Ook worden er vragen gesteld die een spiegel voorhouden als het gaat om armoedebestrijding in de gemeente en het beperken van de jeugdwerkloosheid. De uitkomsten van dit onderzoek worden door de FNV gebruikt om met gemeenten in gesprek te gaan over het lokale sociale beleid. FNV heeft Dimensus ingeschakeld om dit onderzoeksproces vorm te geven middels een online vragenlijst die bij alle 360 gemeenten wordt uitgezet.

Geef een reactie