Wonen in de buurt van een opvang voor daklozen: peiling veiligheid en leefbaarheid in ‘s-Hertogenbosch

 

In harmonie en veiligheid leven en wonen in de buurt. Welke gemeente streeft dat niet na voor haar inwoners? Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch zet Dimensus een onderzoek uit in twee specifieke buurten waar dit doel extra gemonitord wordt.

Ten eerste gaat het om de omgeving van de Oranje Nassaulaan en de Wilhelminabrug, waar sinds 2002 een dag- en nachtopvang zit waar verslaafde dakloze mensen van Novadic-Kentron verblijven. Het plan is om hier in 2022 tevens cliënten van een andere opvang in Den Bosch onder te brengen. Het aantal cliënten blijft gelijk en de doelgroep wordt minder zwaar. Daarnaast zal er eind 2021/begin 2022 een hostel aan de Zuiderparkweg worden geopend waar verslaafden met psychiatrische problemen komen te wonen.

De gemeente wil voor beide veranderingen in de gaten houden of deze van invloed zijn op het gevoel van leefbaarheid van veiligheid van de buurtbewoners. Inwoners van de betreffende buurten worden in juni benaderd om hun mening te geven en om aan te geven wat zij verwachten van deze veranderingen in hun omgeving. Dimensus leidt het onderzoek in goede banen en zal in de vorm van een rapportage aan de gemeente terugkoppelen hoe beide onderwerpen leven onder buurtbewoners.

Geef een reactie