Het Brabant Business Panel

 

In Noord-Brabant zijn net als in de rest van Nederland (en de wereld) een hoop bedrijven die direct en indirect geraakt worden door de wereldwijde pandemie COVID-19. De provincie Noord-Brabant wil van meer dan 400 bepalende bedrijven in de provincie monitoren of en wat deze effecten zijn en of de effecten ervan langdurig zijn of niet.

Dimensus is daarom in opdracht van de provincie Noord-Brabant vorig jaar begonnen met het uitvoeren van een nulmeting bij deze bedrijven: het Brabant Business Panel. Vervolgens voert Dimensus ieder kwartaal een vervolgmeting uit, waardoor trends in kaart te brengen zijn voor zowel het totale aantal bedrijven als voor de verschillende sectoren. Ook kunnen groepen bedrijven worden gevolgd in de tijd, bijvoorbeeld bedrijven die in eerste instantie positief, negatief of juist neutraal zijn over de mogelijke gevolgen. Op deze manier kan de provincie een vinger aan de pols houden gedurende deze turbulente tijden.

Geef een reactie