Stads- en wijkenquête Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest weer van start

 

De gemeente Leiden voert sinds 2001 onderzoek uit onder de inwoners van de stad waarin een groot aantal beleidsonderwerpen aan de orde komt. Vanaf 2015 hebben de gemeenten Leiderdorp en Oegstgeest zich hierbij aangesloten. Voor het voorjaar van 2021 staat voor de drie gemeenten een nieuwe meting op de agenda, die weer gezamenlijk zal worden uitgevoerd. Voor deze metingen is opnieuw geïnventariseerd welke informatiebehoefte er leeft. Zo zijn er dit jaar nieuwe onderwerpen zoals het klimaat, discriminatie en Leiden als kennisstad aan het onderzoek toegevoegd. Veel thema’s worden echter steeds opnieuw gemeten zodat trends zichtbaar worden en beleid kan worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Ook hebben wij de vragenlijsten getest op begrijpbaarheid met een panel testrespondenten: zo hebben zij o.a. gekeken naar het taalgebruik en toepasselijkheid op hun situatie. Op die manier kunnen wij als onderzoeksbureau nagaan of de vragenlijsten geschikt zijn voor de beoogde doelgroep. Zo is er om de mening van jongeren uit te lichten een extra steekproef onder jongeren getrokken, met voor hen een vragenlijst in de ‘je’-vorm. Ook zijn de online vragenlijsten in de Engelse versie beschikbaar.

 

Geef een reactie