Ruim vijf jaar na de transformatie in het sociaal domein: hoe staat uw gemeente ervoor?

 

Dimensus voert voor verschillende gemeenten het Jeugd- en Wmo-cliëntervaringsonderzoek uit. Hierbij hebben cliënten de mogelijkheid om telefonisch, online of op papier aan te geven wat hun ervaring is met de Wmo of de Jeugdwet. Naast de tien verplichte vragen uit het Wmo Cliëntervaringsonderzoek is ook uitbreiding mogelijk door middel van een modelvragenlijst of door eigen vragen te stellen. Dit levert primair kwantitatieve uitkomsten op over het contact met de gemeente, het proces en de (tevredenheid over) de voorziening of ondersteuning.

Steeds meer gemeenten stappen over naar de mogelijkheid om een continu-meting door Dimensus uit te laten voeren. Daarbij wordt niet één keer per jaar de ervaringen van cliënten gemeten, maar wordt dit iedere kwartaal gedaan, zowel aan de hand van een enquête als het voeren van verdiepingsgesprekken met cliënten die hebben aangegeven ontevreden te zijn over één of meer aspecten. De resultaten van de verdiepingsgesprekken worden ieder kwartaal doorgegeven aan de gemeente. Twee keer per jaar worden de resultaten van de enquêtes en de verdiepingsgesprekken geanalyseerd en weergegeven in een heldere en overzichtelijke rapportage. Een continu-meting heeft als voordeel dat het contact met de cliënt sneller na het keukentafelgesprek wordt gelegd waardoor cliënten nog goed zicht hebben op hoe alles is verlopen. Ook komt op deze manier meer real-time informatie beschikbaar waardoor tussentijds bijsturen beter mogelijk is.

Hoe de uitvoering van de Wmo en met name ook de Jeugdhulp binnen de gemeente samen met de ketenpartners en de zorgaanbieders is opgepakt, is steeds vaker het onderwerp van groepsgesprekken die Dimensus voor verschillende gemeenten heeft georganiseerd en geleid. Nu de gemeenten ruim vijf jaar op weg zijn, is het een goed moment om te bezien hoe dit door de verschillende partijen wordt ervaren en waar nog verbeterslagen mogelijk zijn. Dit biedt gemeenten aanknopingspunten op welke onderdelen vooral moet worden ingezet.

Geef een reactie