Behoeftepeiling respijtzorg in de regio Breda

 

In opdracht van Zorg voor Elkaar (onder begeleiding van STIB) is in de afgelopen maand een onderzoek uitgevoerd onder mantelzorgers en ketenpartners in de regio Breda. Dit is specifiek gedaan naar de mogelijkheden die er zijn voor mantelzorgers om vervangende ondersteuning te krijgen, de zogenaamde respijtzorg. Deze tijdelijke en volledige overname van de zorg heeft als bedoeling de mantelzorger een adempauze te geven. Er wordt in Breda al veel gedaan op het gebied van respijtzorg. Om ook voor de toekomst goed voorbereid te zijn, is het van belang de zorg goed aan te laten sluiten bij de behoeften van de mantelzorger. Om deze reden is deze behoeftepeiling uitgevoerd. Op deze manier heeft Dimensus dankzij de mantelzorgers en ketenpartners die aan het onderzoek hebben meegewerkt, inzicht gekregen in wat mantelzorgers nodig hebben, wat er wordt gemist en waarom er wel of juist niet gebruik wordt gemaakt van de verschillende vormen van respijtzorg.

Geef een reactie