Waar wringt het op de particuliere huurdersmarkt in Den Haag?

 

In het kader van een pilotproject Goed Verhuurderschap (over de particuliere huursector) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft Dimensus namens de gemeente Den Haag een enquête uitgezet onder huurders van een particuliere huurwoning. De Haagse pilot is gefocust op het informeren van huurders en verhuurders over hun rechten en plichten en op het aanpakken van malafide verhuurders. Den Haag telt circa 60.000 adressen waarbij sprake is van particuliere verhuur. De gemeente heeft daaruit een aselecte steekproef getrokken van 4.100 adressen, waarvan de bewoners een vragenlijst in zeven verschillende talen op papier hebben ontvangen. Het doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op de status van de particuliere huursector in Den Haag, na te gaan in hoeverre de huurprijs acceptabel is in relatie tot de geboden kwaliteit en tot de door de gemeente geraamde huurprijs voor de betreffende huurwoning en of huurders voldoende geïnformeerd zijn over hun rechten en plichten.

Geef een reactie