Het ‘nieuwe werken’ Gemeente Oosterhout tegen het licht gehouden

 

In de afgelopen weken heeft Dimensus een dertigtal (online) gesprekken gevoerd met teams die werkzaam zijn bij de gemeente Oosterhout. Sinds 2019 is de gemeente meer richting het ‘nieuwe werken’ gegaan, waarbij toegankelijkheid en transparantie centraal zijn komen te staan. Na bijna een jaar werd het tijd om de tussenbalans op te maken. In deze gesprekken konden teamleden reageren op stellingen die betrekking hebben op teamontwikkeling, integraal samenwerken, de inrichting van de teams en het functioneren van de teamleider. Hierbij kwamen vragen voorbij als: ‘Hoe verbonden voelt men zich met teamleden?’, ‘Neemt men verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van zijn/haar taken?’, en ‘Is er sprake van een samenspel tussen het team en de directie?’ Dimensus heeft hierbij de kwaliteit en structuur van de gesprekken geborgd en hiervan de verslaglegging gedaan.

Geef een reactie