Steeds positievere resultaten uit cliëntervaringsonderzoek Geynwijs

 

Het onderzoek bij Geynwijs – het loket voor Wmo en jeugdhulp bij de Gemeente Nieuwegein – is weer afgerond. Dimensus voert jaarlijks uitgebreid onderzoek uit bij zowel cliënten als medewerkers van Geynwijs. Hierbij wordt gevraagd naar de ervaringen met de hulp- en zorgverlening van het vorige jaar. De verbeterslag die in de afgelopen jaren door Geynwijs is gemaakt, is in de cijfers terug te zien. Zo vinden steeds meer cliënten dat de geboden oplossing op hun hulpvraag leidt tot een betere zelfredzaamheid (van 62% in 2015 naar 70% in 2019) en is drie kwart van de cliënten tevreden over de snelheid waarmee zij zijn geholpen.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van cliëntervaringsonderzoek? Kijk dan bij het kopje ‘Expertise’.

Geef een reactie