Monitor Sociale Kracht Overbetuwe als input voor dorpsagenda’s

 

In het najaar van 2019 hebben we ook in de gemeente Overbetuwe onze Monitor Sociale Kracht uitgevoerd. Het onderzoek brengt de beleving van leefbaarheid, veiligheid en sociale kwaliteit van wijken en dorpen in kaart vanuit het perspectief van de bewoners, aan de hand van een enquête. Dit laat problemen zien die op het wijk- en dorpsniveau spelen maar laat ook zien waar de kracht van de bewoners zit: hoe zelfredzaam en weerbaar zijn mensen, wat doen ze voor de buurt en voor anderen? De uitkomsten van het onderzoek (waarvoor ruim 2.200 enquêtes zijn verzameld) vormen de basis voor gesprekken met wijk- en dorpsbewoners die uiteindelijk moeten leiden tot het opstellen van een agenda per dorp. Gemeente, maatschappelijke organisaties en bewoners gaan hiermee vervolgens aan de slag om de dorpen leefbaar en veilig te maken (of te houden) en de sociale kwaliteit te optimaliseren. De eerste resultaten worden in de loop van dit jaar verwacht.