Duurzaamheid leeft in gemeente Altena

 

‘In welke mate speelt duurzaamheid bij de inwoners van de gemeente Altena?’ Dat was de vraag die centraal stond in het duurzaamheidsonderzoek dat Dimensus heeft uitgevoerd in de gemeente Altena. Onlangs hebben wij de resultaten gepresenteerd aldaar. Zo blijkt dat twee derde van de inwoners van Altena die meededen aan het onderzoek bezorgd is over het klimaat en vindt dat hier zelf iets aan te veranderen is. Ook weten we nu bijvoorbeeld hoe inwoners denken over het deelnemen aan projecten met elektrische deelauto’s, wie er bewust zijn eetgedrag heeft aangepast en waarom inwoners wel of niet energiezuiniger willen leven. Deze uitkomsten worden gebruikt om het duurzaamheidsbeleid verder vorm te geven.