Inwonersonderzoeken Den Haag 2019 gaan weer van start

Dimensus voert sinds 2006 jaarlijks de inwonersonderzoeken uit voor de gemeente Den Haag. De onderzoeken worden uitgevoerd per dienst. Voor elke dienst wordt eerst geïnventariseerd welke informatiebehoefte er leeft. Daaruit wordt een vragenlijst samengesteld die aan een steekproef van de inwoners wordt voorgelegd. Men kan online, op papier of telefonisch mee doen aan het onderzoek. De uitkomsten worden verwoord in korte rapportages per thema, die weer worden gebundeld tot een rapportage per dienst. Veel thema’s worden jaarlijks gemeten zodat trends zichtbaar worden en beleid kan worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Eind 2019 zijn de meeste rapportages beschikbaar.